Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned

Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

 

 Pellets. Foto: Enova

 

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Potensial innen varme og transport

40 prosent av det norske forbruket av biomasse finner sted i vedovnene våre. 15 prosent går med til fjernvarme, 25 brukes i industrien, og de resterende 10 prosentene i veitransporten. Hovedpotensialet fremover finner vi i varme- og transportsektorene.

– Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi vil bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport, sier Leistad.

Særnorsk utvikling

Rapporten fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inngår i arbeidet til det internasjonale energibyrået IEAs arbeidsgruppe Bioenergy Task 40, hvor Enova har vært involvert i flere år.

– Biomasse er en internasjonal handelsvare, og vi ser det som viktig å overvåke markedet for internasjonal handel av bioenergi, sier Leistad.

I tillegg til at Enova regelmessig får utarbeidet en status for det norske markedet, blir det gjennom IEA utarbeidet tilsvarende rapporter for flere andre land. Den norske nedgangen i bruken av biomasse går på tvers av utviklingen i andre land. Land som USA og Brasil har hatt en kraftig vekst i biodrivstoff det siste tiåret. Tyskland har, i likhet med Brasil, økt bruken av biomasse i produksjon av elektrisitet og varme markant.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB