Råholt Varmesentral er åpnet

Torsdag 12. mars ble Mistberget Biovarmes nye flisfyrte varmesentral på Råholt i Akershus åpnet. Åpningen ble foretatt av lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen.

– Jeg vil gratulere Råholt og Eidsvoll med at dere er en del av løsningen for å redusere klimagassutslippene og den globale oppvarmingen, sa Elvestuen under åpningen ifølge fjernvarme.no.


Fra åpningen av Råholt Varmesentral. Fra venstre Eidsvoll-ordføreren Einar Madsen, daglig leder Trond Hammeren i Mistberget Biovarme, leder av Stortingets energi- og miljøkomite Ola Elvestuen og Erik Nilsen, Bioenergi as.
Foto: Mistberget Biovarme

 

Råholt Varmesentral eies og driftes av Mistberget Biovarme as. Eierne bak selskapet er Erik Nilssen og Trond Hammeren.

– Selskapet ble etablert i 2007. Fjernvarmekonsesjonen for Råholt ble gitt av NVE i 2008. Den første varmesentralen og to kilometer varmenett ble bygget høsten 2009, og deretter er nettet utvidet litt hvert år, sier Trond Hammeren.– Råholt Varmesentral ble bygget høsten 2014. Den 29. oktober løftet vi inn kjelene.

Anlegget består av en flissilo på 250 m3 og to flisfyringskjeler med en effekt på henholdsvis 1 300 kW og 900 kW levert av danske Nordheat. Røykgassanlegget er utstyrt med en varmeveksler som gir ca 100 kW varme i tillegg. Sentralen er også utstyrt med en 500 kW elkjel som backup/spisslast. Asken mates ut direkte i en askecontainer som er plassert inne i varmesentralen, sier Hammeren.

– I 2014 ble det produsert 5 GWh. I 2015 forventes litt økning, samtidig som energiproduksjonen vil bli enda mer miljøvennlig, siden andelen bioenergi vil øke til 90 prosent. Mistberget Biovarme as har også gått over til kjøp av hundre prosent fornybar strøm, sier Hammeren.

 

Råholt Varmesentral. Foto: Mistberget Biovarme

 

Flis leveres fra Bøn Biobrensel AS som ligger cirka 2 km fra varmesentralen. – Råstoffet er tømmer og heltrevirke som hentes lokalt, samt restprodukter og vrak fra Moelven sagbruk på Eidsvoll Verk. Heltrevirke kan også flises ved skogsbilvei og transporteres rett i silo, sier Hammeren. – Forbruket av flis vil ved maks effekt være 80 m3. Det vil si to containere per døgn. Som snitt for hele året forbrukes snaut 20 m3 per døgn. I løpet av 2016 vil vi trenge 8000 m3 flis.

Varmenettet dekker det sentrale Råholt. Per 2014 er Råholt ungdomsskole, Bønsmoen skole og barnehage, Råholt bad og idrettshall, Råholtsenteret, Råholthøyden, Råholtgården, EIFs klubbhus og bane og Trondheimsveien 266 (Marwell Hauge-bygget) påkoblet. – I 2015/2016 skal til sammen hundre nye leiligheter tilknyttes varmenettet, sier Hammeren.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 12/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB