Skal levere prosessdamp til Nortura Rudshøgda

Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda.

Nortura utvider sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer energi. Oplandske vil bygge et nytt bioenergianlegg som årlig skal levere 10 GWh med damp. – Vi ser også for oss å kunne tilby fjernvarme på Rudshøgda i årene som kommer etter hvert som ny virksomhet etableres på næringsområdet, sier daglig leder Einar Stuve i Oplandske Bioenergi AS.

Energien skal produseres med ren skogsflis fra lokale leverandører i Ringsaker. Anlegget vil ved full drift forbruke 10 GWh, noe som tilsvarer cirka 7 500 m3 tømmer, eller 180 vogntog per år. Kontrakten skal løpe i 20 år.

 Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda.

 Fra venstre Andreas Kallevik (innkjøpsleder Nortura), Fred Bakkejord (fabrikkdirektør Nortura), Terje Bogsveen (teknisk sjef Nortura), Einar Stuve (daglig leder Oplandske) og Heidi Hemstad (styreleder Oplandske).

 

Nortura og Oplandske har arbeidet med dette prosjektet siden 2008. Finanskrisen satte imidlertid en stopper for prosjektet den gangen. Nortura har i mellomtiden fokusert på energisparing og gjenvinning av spillvarme fra interne anlegg. Produksjonen øker på Rudshøgda, og anlegget står nå foran en utvidelse på cirka 4 500 m2 og 70 nye arbeidsplasser. Både ved slaktevirksomhet og foredling av kjøttet benyttes det damp i prosessene. Fabrikksjef Fred Bakkejord legger også vekt på at Nortura, ved å benytte bioenergi, bidrar til redusert klimaavtrykk for kjøttet som kommer fra Rudshøgda.

Alternativt ville bedriften brukt strøm og olje der det nå skal brukes bioenergi. Nortura Rudshøgda vil spare klimaet for cirka 1 815 tonn CO2-ekvivalenter per år eller en reduksjon på 90 prosent ved bruk av bioenergi. 

– Nortura er et bondeeid selskap. Det er derfor naturlig at selskapet bidrar til å øke etterspørselen etter biomasse som er et biprodukt fra gårdsskogbruket på Innlandet, sier Bakkejord.

Alternativt kunne Nortura bruke elkraft. – Det er mye kraft på markedet i dag, men strøm vil komme til nytte på en lang rekke områder i årene som kommer, når mest mulig fossil energi skal fases ut. Strøm vil derfor variere mer i pris enn bioenergi i den langsiktige kontrakten Nortura nå inngår med Oplandske, sier Bakkejord.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 9/2016. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Publisert: 7. april 2016 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB