Skal produsere 70 GWh biodrivstoff

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Osloområdet. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff.

Anlegget vil ved oppstart produsere cirka 55 GWh i året av komprimert, renset metangass for transport- eller energiformål. Kapasiteten til anlegget vil være på cirka 70 GWh per år, noe som erstatter cirka 7 millioner liter diesel og er tilstrekkelig til å drive omtrent 140 busser.

Norges største renseanlegg

VEAS er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen håndterer anlegget avløpsvann fra drøyt 600 000 personer.

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff.

Fasaden til VEAS-anlegget. Foto: Veas

 

– I dag utnytter vi rågassen som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk. De siste årene har vi hatt overskudd av biogass, og med det nye oppgraderingsanlegget vil vi oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff, sier prosjektleder Rune Holmstad i VEAS.

Etter planen vil VEAS kunne levere biogass fra årsskiftet 2017/2018.

Enova støtter prosjektet med 31 millioner kroner. – Det produseres mer biogass rundt Oslofjorden enn tidligere, men gasskjøretøyene i regionen har fortsatt behov for mer.

Biogass spiller en sentral rolle i å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og prosjektet hos VEAS blir et viktig bidrag i å erstatte bruk av fossil naturgass og diesel med fornybar biogass, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport i en pressemelding.

 

Publisert: 8. mars 2016 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB