Skjold skal varmes med bioenergi

Forsvarsbyggs enøkprosjekt i Skjold leir, i Målselv kommune, legges nå ut på anbud. Anbudet går ut på å kjøpe sirkulerende varmt vann til oppvarming av
hele leiren.

Forsvarsbyggs grønne miljøtiltak innenfor enøk skal sørge for at oljekjelene som nå er i bruk leiren fases ut, og med det redusere utslippene av CO2 med flere tonn årlig, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.


Oversiktsbilde over Skjold leir, i Øverbygd i Målselv kommune. Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Forsvarsbygg skal kjøpe energi i form av sirkulerende varmt vann til en avtalt kilowattimepris som reguleres av konsumprisindeksen. Dette vil gi en forutsigbarhet i driftskostnadene for Forsvaret. Det er den valgte leverandøren etter anbudskonkurransen som skal bygge og drifte et biobrenselsanlegg som skal forsyne leiren med varmt vann.

– For Forsvarsbygg er det et overordnet mål å nå miljøkravene om å redusere bruken av fossilt brennstoff og dermed redusere CO2-utslippene. Med denne avtalen får vi redusert utslippet med vel 3 000 tonn i Skjold leir, sier prosjektsjef Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg.

Fjernvarmesentralen skal settes opp på Forsvarets tomt utenfor leiren og levere energi i form av varmt vann i størrelse på vel 9,5 MWh i året.

Forsvarsbygg tilrettelegger med infrastrukturen innenfor leiren og frem til anlegget, slik at grensesnittet med påkobling forenkles betraktelig for leverandøren.
Avtalen med Forsvarsbygg innebærer kjøp av varmt vann i 20 år.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB