Stanser produksjonen av skogsflis

Etter budsjettforhandlingene på Stortinget er det klart at energiflisordningen avvikles fra nyttår. – Vi har konkludert med at det ikke er mulig å drive videre med flisproduksjon basert på grot og heltre etter en såpass dramatisk endring av våre rammevilkår.

– Det skjer til tross for at vi har produksjonskostnader som ligger klart under nivået i Sverige, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog i en pressemelding.

Konsekvensene blir store  ved å avikle ordningen i Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2014 foreslås det at tilskuddet til uttak av skogsvirke til bioenergi (energiflis-ordningen) fjernes fra nyttår. Dette gjelder flis av grot (greiner og topper) og heltreflis fra vegetasjonsrydding. Regjeringen begrunner dette med at markedet for uttak av skogsvirke til bioenergi nå vil fungere bra uten slike særskilte stimuleringstiltak.

 

– Flistilskuddet har vært avgjørende for oppbyggingen av en ny verdikjede basert på fornybart råstoff fra skog. Ordningen har bidratt til en betydelig vekst i biobrenselproduksjonen i Norge, fra rundt 60 000 løskubikkmeter skogsflis før 2009, til rundt 880 000 løskubikkmeter skogsflis i 2012, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. Foto: Anne Mæhlum

– Regjeringen tar dessverre feil i sin analyse. Konsekvensene blir store. Det er derfor sterkt beklagelig at Stortingsflertallet nå støtter avvikling av ordningen. Vi har hatt kontakt med partiene på Stortinget for å skape flertall for å videreføre ordningen, men konstaterer at flertallet støtter Regjeringen. Da har vi dessverre ikke noe annet valg enn å avvikle produksjonen av skogsflis. Produksjon av stammevedflis vil fortsette på vanlige markedsvilkår uten tilskudd, sier adm. dir. Erik A. Dahl.

Erik A. Dahl peker på at flistilskuddet har vært avgjørende for oppbyggingen av en ny verdikjede basert på fornybart råstoff fra skog. – Ordningen har bidratt til betydelig vekst i biobrenselproduksjonen i Norge, fra rundt 60 000 løskubikkmeter skogsflis før 2009, til rundt 880 000 løskubikkmeter skogsflis i 2012, sier Dahl ifølge mjosen.no.

– Biobrensel fra skog har et kostnadsbilde som gjør at enten må dette råstoffet få drahjelp av høye energipriser, eller så må det til spesifikke virkemidler for at dette råstoffet skal tas i bruk. Inntil en får en mer ”riktig” prising av klimagassutslippene, må en benytte spesifikke virkemidler for å utvikle fornybarløsninger. Nettopp det har en rekke land gjort, sier Dahl.

Skogforsk i Sverige la nylig fram tall som viser produksjonskostnadene for denne typen brenselsflis i Sverige. – Vår produksjon er effektiv, og kostnadene ligger klart under det svenske nivået. Forskjellen er på cirka 10 prosent per løskubikkmeter flis, sier Dahl ifølge mjosen.no.

Beklagelig både for skogeiere, entreprenører og samfunnet

Erik A. Dahl forteller at Mjøsen Skog begynte produksjon og omsetning av bioenergi i 2008. Mjøsen Skog har vært aktivt med på å utvikle den nye verdikjeden, og har vært en av de store aktørene på skogsflis i Norge. I fjor leverte bedriften 180 000 løskubikkmeter skogsflis.

– Overfor skogeiere som har ønsket å få utført vegetasjonsrydding beklager jeg at vi ikke lenger er i stand til å opprettholde tilbudet som følge av at flisstøtten fjernes fra nyttår, sier Dahl. Han beklager også situasjonen som har oppstått for entreprenørene som er rammet.

– Dette er entreprenører som har investert i spesialutstyr for å være med på å bygge opp den nye verdikjeden. Våre underleverandører har investert for ca. 75 millioner kroner for å etablere distriktsarbeidsplasser innen produksjon og leveranser av bioenergi. I tillegg er det investert for betydelige beløp i kompetanseoppbygging hos de som har sitt daglige arbeid i hele verdikjeden, sier Dahl.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 37/2013. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB