Strømavhengighet kveler vedfyring

Nye oppvarmingsvaner kan gi prissjokk om få år. En ny rapport viser at norske husholdninger vil øke utgiftene til elektrisitet med 50 prosent de neste ti årene. Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening (Nobio) frykter at strømavhengighet gjør oss dårligere rustet til å tåle høyere priser og strømstans i årene fremover.

En ny rapport fra Ny Analyse, utarbeidet for Norsk Varme og Nobio, viser at økt bruk av flere energibærere, slik som ved, kan bidra til redusert risiko for prispress og en bedre samlet ressursforvaltning. De neste 10-12 årene vil vi få 400 000 flere husholdninger i Norge. Endringer i måten vi bor, nye vaner og økt konsum vil kunne gi økt strømforbruk.

Norsk Varme advarer mot en utvikling som går i retning av en mer strømdrevet oppvarming av norske hus enn nødvendig.

 Når huset står der vil det ofte være for sent å sette inn pipe. Slike situasjoner må vi unngå, sier styreleder i Norsk Varme Merethe Halvorsrød. Foto:Norsk Varme 

– Vedfyring er hundre prosent klimanøytralt. Av hensyn til miljøet, energiforsyningen og ikke minst med tanke på strømbrudd, bør pipe og ildsted være en selvsagt del av moderne boliger, sier styreleder i Norsk Varme Merethe Halvorsrød i en pressemelding.

Kombinasjonen av et scenario for økte strømpriser, høyere avgifter og økt forbruk indikerer at strømregningen til en husholdning kan vokse med 10 000 kroner i løpet av de neste 10 årene.

– Lave strømpriser nå er en trussel for hvilke vaner vi legger oss til og hvordan vi velger å varme opp husene våre. I bransjen opplever vi at utbyggere kutter ut pipe og ildsted for å spare byggekostnader. Når husbyggerne velger denne løsningen er det blant annet fordi strømprisene er lave akkurat nå, sier hun.

Norsk Varme ser tendenser til at norske husholdninger innretter seg slik at vi får økt strømforbruk, større belastninger for strømnettet og økt import av strøm fra kull- og atomkraftverk.

– Når huset står der vil det ofte være for sent å sette inn pipe. Slike situasjoner må vi unngå, sier Halvorsrød.

Rapporten fra Ny Analyse peker også på at Nordmenn er svært avhengige av strøm. Nye generasjoner bruker like mye strøm som før, selv om de installerer varmepumper, viser undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Unge familier er vant til å skru på termostaten når de fryser. Vi må ikke komme i en situasjon der vedfyring er for spesielt interesserte eller dør ut med nye generasjoner, advarer styrelederen.

– Vi er opptatt av at folk som bygger moderne og tette boliger ikke skal havne i en situasjon der de angrer på oppvarmingsteknologien de har valgt. Å ettermontere pipe og ildsted er svært vanskelig, blant annet fordi det er strenge krav til tetthet, sier Halvorsrød.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB