The Energy Farm International Foundation er etablert

The Energy Farm International Foundation (EFIF) ble etablert mandag 11. august 2014 med tidligere fredsprisvinner og TERI-direktør R K Pachauri som styreleder.

Det var Energigården og The Energy and Resources Institute (TERI) i India som opprettet The Energy Farm International Foundation (EFIF). Stiftelsesdokumentet ble signert av dr. R K Pachauri og Erik Eid Hohle på kontoret til stortingspresident Olemic Thommessen, i etterkant av et møte i Utenriksdepartementet.

– Det er en stor ære for Energigården å samarbeide med TERI, som er en av verdens ledende aktører innen forskning og utvikling av fornybar energi, ressursforvaltning, klima og forurensning, sier Erik Eid Hohle, daglig leder ved Energigården.

Dr. Pachauri og Erik Eid Hohle undertegnet stiftelsesdokumentet på kontoret til stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Åsmund Lang, magasinet Skog

Stiftelsen er et resultat av en samarbeidsavtale mellom TERI og Energigården AS fra august 2013 og et ”vision statement for energy farms” utformet og presentert av dr. Pachauri under Delhi Sustainable Development Summit i februar 2014. TERIs leder R K Pachauri ser fram til samarbeidet og har tidligere kalt Energigården ”a brilliant concept”.

Stiftelsen EFIF vil etablere en internasjonal organisasjon som har som mål å utvikle og starte et globalt nettverk av kompetanse- og opplæringssentre for fornybar energi, lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Det første energisenteret etter den norske modellen blir bygget opp på en etablert gård i Kenya. I Ukraina vil senteret bli lagt til en by i sørvest i samarbeid med lokale aktører, og arbeidet med å finne et sted i Myanmar er i gang.

Kjeden av disse energigårdene skal produsere og bruke fornybar energi med vekt på moderne sol- og bioenergi samt gjøre kunnskap og løsninger innen små- og mellomskala fornybar energi tilgjengelig. De skal også bidra til å redusere behovet for fossilt brensel. Slik ønsker stiftelsen å bidra til ren energi til de 3 milliarder mennesker som fortsatt er direkte avhengige av ineffektiv bruk av fast brensel til oppvarming og matlaging, og de 1,2 milliarder mennesker som fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet. Tilgang til ren energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, som begge er viktige virkemidler mot klimagassutslipp.

EFIF skal samarbeide med anerkjente kunnskapsmiljøer over hele verden for å øke verdiskapingen og næringsutviklingen i lokalsamfunn, og fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB