Trondheims første flisfyrte nærvarmeanlegg er åpnet

1. mars ble Trondheim kommunes første flisfyrte nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget skal varme opp Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall.

Oppvarmet areal på de tre byggene på Vikåsen er 15 117 m2. – Anlegget ligger nært byggene som skal varmes opp. På Vikåsen tippes treflisa rett ned i et flislager før den forbrennes i anlegget, og herfra distribueres vannbåren varme som sørger for at både klasserom og idrettshall får riktig innetemperatur, sier prosjektleder Seemi Lindtorp i Trondheim kommune til nettmagasinet Trondheim 2030. Flisa erstatter energi som tidligere ble produsert ved hjelp av fossilolje- og elkjeler.

 

Flissiloen på Vikåsen er på 140 m3. I bunnen er det en sirkelmater på 6 x 6 meter. Foto: Trondheim kommune

 

Fliskjel på 450 kW

Biobrenselsanlegget på Vikåsen er etablert i samarbeid med Norsk Bioenergi AS. – Vi er glade for at Trondheim kommune har valgt en miljøvennlig løsning med et flisfyrt nærvarmeanlegg på Vikåsen. Treflisa som brukes, hentes fra lokale skogsområder og energien som leveres er CO2-nøytral og fornybar, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS til Trondheim 2030.

– Anlegget er et nytt eksempel på at vi ønsker å levere fjernvarme, til alle dem som ikke kan knytte seg til et fjernvarmeanlegg, sier Jan Topstad til Tekniske Nyheter. – Effekten på fliskjelen er 450 kW. Biolje brukes som backup og spisslast. Biokjelen er på 1 MW, sier Topstad.

– Vi benytter skogsflis med fuktighet på inntil 40 prosent, og skal bruke anslagsvis 2 100 m3 per år. Årsproduksjonen i anlegget er på i overkant av 1,5 GWh, sier Topstad.– Flissiloen er på 140 m3.

3,5 GWh med bioenergi

Bioenergianlegget er et resultat av en langsiktig politisk satsing på å finne miljøvennlige energikilder til bruk i kommunale bygg. I 2012 sto det første pelletsfyrte anlegget ferdig på Nypvang. To er etter åpnet et tilsvarende anlegg på Spongdal. Med flisanlegget på Vikåsen i full drift utgjør de tre nærvarmesentralene et samlet forbruk på over 3,5 GWh i året med bioenergi.


Prosjektleder i Trondheim kommune, Seemi Lintorp, åpnet bioenergianlegget ved å brenne av et grønt bånd med en fakkel. Til høyre står Jan Topstad i Norsk Bioenergi. Foto: Trondheim kommune.

 

– Bioenergien erstatter energi som tidligere var dekket gjennom olje- og elkjeler. Til sammen har vi fjernet fire fossile oljekjeler, sier Lintorp til Trondheim 2030.
Omleggingen er også i tråd med kommunens energi- og klimahandlingsplan for 2017-2030, og et ledd i utfasingen av oljekjeler. Etableringen av nærvarmeanlegget underbygger målet om full utfasing av fyringsolje til bruk for oppvarming innen 2020. Dette parallelt med ønske om mer lokal produksjon av energi med lavt utslipp.

Løsningen som er valgt, er den samme for de tre biobrenselsanleggene. Trondheim kommune legger til rette for etablering, mens en profesjonell bioenergileverandør står for bygging og drift. Kommunen kjøper tilbake ren og fornybar energi på samme måte som tradisjonell fjernvarme.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 8/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Publisert: 17.03.2017

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB