Varmepumper kan medføre lokale utslipp

Astma- og allergiforbundet (NAAF) og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) har nylig gjennomført en studie for å kartlegge hvilke konsekvenser utfasing av oljefyringsanlegg vil ha på lokal luftkvalitet i Oslo dersom all oljefyring erstattes med pelletskjeler. De to forskerne bak studien, Britt Ann Kårstad Høiskar og Dag Erik Tønnesen, konkluderer med at oppvarming med trepellets i pelletskjeler vil gi betydelig økning i konsentrasjonen av svevestøv.

Av: Ingeniør Rolf Birketvedt, Asker

– Vi må heller stimulere til løsninger som ikke har lokale utslipp, som f.eks. elektrisitet, varmepumper eller fjernvarme. Det vil både være klimavennlig og bidra til å redusere lokal helseskadelig luftforurensning, sier Britt Ann Kåstad Høiskar, seniorforsker ved NILU.

I studien er det ikke gjort undersøkelser om hvilke lokale utslipp varmepumper kan medføre, det er antatt at elektrisiteten som brukes er utslippsfri. I følge NVE var 47 prosent av norsk strømforbruk i 2012 basert på fossil kraft, blant annet kullkraft som følge av salg av opprinnelsesgarantier til eksempelvis Tyskland. Det gir lokal forurensning i de land som produserer kullkraft.

 

Ingeniør Rolf Birketvedt, Matene

Det er ikke tatt høyde for at varmepumper ikke dekker fullt varmebehov når det er kaldt og må kompletteres med eksempelvis vedfyring i gamle ovner.

Sintef Energiforskning har kritisert studien til NILU/NAAF og hevder at moderne pelletskjeler har 85 prosent lavere utslippstall enn det NILU forutsetter i sine beregninger.

For beregning av totale utslipp fra pelletskjeler, forutsetter NILU at enten femti eller hundre prosent av alle oljekjeler i Oslo erstattes med pelletskjeler. I 2013 var faktisk overgang fra olje til pellets i boliger cirka to prosent; de fleste velger varmepumpe. Begrensning på lagring av pellets gjør det umulig at alle oljefyringsanlegg utelukkende erstattes med pelletskjeler, heller ikke femti prosent, som forutsatt i studien.

Spørsmålet er om metode og premisser i studien fra NILU/NAAF er utledet for å underbygge konklusjoner og anbefalinger som man tror vil medføre de laveste utslipp? Det kan få utilsiktede følger for den utsatte gruppen de skal ivareta interesser for.

I streng kulde ligger luften ofte stille som et lokk over eksempelvis Oslo og Bergen med påfølgende høy luftforurensning. I kuldeperioder vil enkelte varmepumper slutte å fungere, andre produserer mindre varme. Da fyres det opp med alternativer, eksempelvis i gamle ildsteder for å dekke varmebehovet. Slike ildsteder har, i følge NILU selv, ned mot 35 prosent virkningsgrad og store helsefarlige partikkelutslipp.

Ildstedene tas trolig også i bruk når strømprisen øker, noe som gjerne inntreffer i kuldeperioder med samtidig lav magasinfylling. I følge NILU viser luftkvalitetsmålinger 20 ganger så høye dioksinverdier på dager med kaldt vær. NILU og NAAF burde vurdert utslippstall fra vedfyring i eldre ildsteder som tas i bruk i kuldeperioder når varmepumper gir begrenset varme.

I 2018 innføres automatiske strømmålere (AMS). Statnett har varslet oppgradering av nettet i Oslo for 15 mrd kroner, blant annet som følge av overgang til varmepumper og elbiler.

Prisen på elektrisitet og nettleie kan da, time for time, reguleres mot etterspørsel og tilgjengelig kapasitet. Når etterspørsel og pris på strøm på gitte tidspunkter øker, kan dette føre til ytterligere økt fyring i gamle ildsteder.

Pelletskjeler dekker det fulle varmebehov uten tilleggsfyring, med en brøkdel av partikkelutslipp i forhold til gamle vedovner. Pellets kan bidra til å redusere nettbelastning i kuldeperioder og derved bidra til å holde prisen på nettleie og strøm nede, det gir mindre vedfyring i gamle ovner.

Overgang fra oljefyring til varmepumpe gir nye strømforbrukere, det gjør også elbiler og elektrifisering av oljesokkelen.

Deler av nytt strømforbruk innebærer import av kullkraft så lenge denne ikke er erstattet av ny utslippsfri, fornybar kraft. Våre nye strømforbrukere medfører eksport av våre lokale utslipp til det landet som leverer kullkraften, eksempelvis Polen, som allerede sliter med svært store lokale utslipp. Den samme logikk som nedbygging av industri i Europa og oppbygging av forurensende industri i Beijing.

Pellets regnes som CO2 -nøytralt og er en del av klimaløsningen. Pellets fører ikke til eksport av lokale utslipp.

Varmepumper kan indirekte forårsake helseskadelig lokal forurensning i Norge og utlandet. Varmepumper er en del av klimaløsningen, dersom de drives med fornybar kraft. Det bør stilles krav til kjøp av opprinnelsesgarantier for de som velger overgang fra oljefyring til varmepumpe. 

Les også:

Hva skal vi erstatte oljefyrene med?

Pellets et godt alternativFORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB