Brønnøy kommune nådde enøk-milepæl

Etter at forbrukstallene for elektrisk energi i 2016 er komplett, viser disse at eiendomsavdelingen i Brønnøy kommune har nådd sin ”hårete” målsetning om å passere en innsparing på 2 000 000 kWh per år sammenliknet med referanseåret 2010.

– En portefølje på 43 799 m2 formålsbygg hadde i 2010 et forbruk på 8 274 467 kWh, mens forbruket for det samme arealet ble bare 6 110 072 kWh i 2016. En imponerende reduksjon på 2 164 395 kWh, sier eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre i Brønnøy kommune til kommunens nettside. – Dette tilsvarer en reduksjon på 26,16 prosent. Et forbruk på i gjennomsnitt 189 kWh/m2 i 2010 er redusert til 140kWh/m2.

Den store nedgangen i energiforbruket, fra 2015 til 2016, skyldes installering av  varmepumpe på Salhus skole. Foto: Frode Granås

 

Dette tilsvarer en reduksjon på cirka 1 700 000 kroner årlig sett opp imot forbruket i 2010, da Brønnøy kommune vedtok å satse på en økt profesjonalisering av eiendomsforvaltningen.
– Dette er et resultat av de ansatte på eiendomsavdelingens målrettede arbeid over mange år, sier Sæthre.

Opprettelsen av eiendomsavdelingen i 2010 førte til endringer i organiseringen. Da ble det opprettet to kjerneområder, renhold/miljøservice samt byggdrift, som igjen ble delt i to; bygg-team og teknisk team. Sistnevnte fikk ansvaret for energiledelsen. Det første de gjorde var å styrke kompetansen til drifterne av byggene, de som tradisjonelt har vært omtalt som vaktmestere. Det ga raskt resultater. – Høy kompetanse er avgjørende for en slik satsing, sier Sæthre.

Bedre kontroll

I tillegg ble det gjennomført en overordnet styring av de tekniske anleggene i kommunens bygg. Det ga betydelig bedre kontroll. Dessuten ble det satset på varmepumpeteknologi. Det ble også satt et spesielt fokus på enøk i alle rehabiliteringsprosjekter. – Vi har jobbet med optimalisering og drift av tekniske anlegg med fokus på virkningsgrad, samtidig som kravet om komfort i brukstiden opprettholdes, sier Sæthre.

Driftsteamet i Brønnøy kommune. Bildet er fra markeringen av 1 GWh innspart, som Brønnøy kommune oppnådde i 2013. Fra venstre Jon Ingar Riis, Børge Jørgensen, Kent Røsdal (skjult bak), eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre (med kake), ordfører Johnny Hanssen, vaktmester Victor Sund, bedriftselektriker Jan Inge Nilssen, vaktmester Birger Skeide, energiansvarlig Jon Haugen (med champagnen) og driftstekniker Stein Nicolaisen. Foto: Brønnøy kommune

 

Kommunen har hatt en jevn progresjon på strømsparingsprosjektet siden 2010. Fra 2015 til 2016 er det imidlertid en markant nedgang. Ifølge eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre er det tiltak ved Salhus skole som står for mesteparten av reduksjonen som ble gjort i fjor.

– Det store spranget skyldes nok at vi har installert en varmepumpe/energisentral på Salhus skole. Der er det både basseng og en del kveldsbruk, så tiltaket der har hjulpet godt på, sier Sæthre til Brønnøysunds Avis.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 4/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Publisert: 17.02.17

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB