Brukte 17,1 kWh per m2 første driftsår

– De ekstremt strenge kravene til energiforbruk på 16 kWh per kvadratmeter årlig, er oppfylt allerede etter første driftsår. Det lover godt for fremtiden, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Arild Lunde.

I desember 2015 fullførte Forsvarsbygg byggingen av Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern. Visund er på om lag 2 200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte. Prosjektet er et nullenergibygg og er en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. Prosjektet er en del av regjerningens målsetting om nesten nullnivå på offentlige nybygg fra 2020 (Stortingsmelding 21 2012-2013). Prosjektet har fått støtte fra Enova, melder Forsvarsbygg.

Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern. Foto: Daniel Hundven Clements

 

Energiregnskapet fra første driftsår viser at Visunds energiforbruk allerede er svært nær det beregnede energikravet på 16 kWh per år per kvadratmeter. Det plasserer Visund helt i teten blant Norges mest energieffektive kontorbygg. Til sammenlikning er den offentlige kravnormen til energiforbruk på slike bygg på 150 kWh per kvadratmeter per år. – Det faktiske forbruket ligger på 17,1 kWh per m2/ år etter ett års forbruk. Det er altså noe avvik, men det er innenfor rammen som er satt. Med de mindre forbedringene og justeringene som er utført i det første driftsåret 2016, ligger vi an til å redusere energiforbruket ytterligere i 2017, sier Lunde.

Justerte innetemperaturen

Noen av brukerne i bygget har klaget på at det var litt for kaldt inne, så vi justerte opp innetemperaturen fra normen på 21 grader til 22,5 grader. Normalt og teoretisk sett ville dette gitt et stort utslag på energiforbruket, men vi antar at virkningen er mindre i dette bygget. På varme sommerdager har de ansatte i bygget vært fornøyde med at det er svalt og fint i bygget til tross for høy temperatur ute. Alt i alt har dette blitt et komfortabelt kontorbygg å oppholde seg i, sier Lunde.

300 000 kroner spart

Dagens normkrav til energiforbruk i nye bygg ligger på om lag 150 kWh per kvadratmeter per år. Hvis man regner med en strømpris på 1 krone per kilowattime, sparte Visund alene forsvarsbudsjettet for cirka 300 000 kroner i 2016. – Dette er et pilotprosjekt, noe som gjør at anskaffelses- kostnaden var litt høyere enn ved et bygg med standard TEK10 energikrav. Visund-prosjektet har vist at nullenergibygg er fullt mulige å realisere uten dyre og kompliserte løsninger. Prosjektet har god overføringsverdi for fremtidige byggeprosjekter, sier Lunde.

Solcellene produserer mer enn beregnet

Solcellene på taket har fungert meget godt det første driftsåret og gitt stor effekt. – Vi hadde på forhånd beregnet en strømproduksjon på 55 000 kWh i løpet av året. Erfaringene viser at anlegget produserer mer, og til tider mye mer, enn strømforbruket i bygget. Da leveres den overskytende strømmen til nabobyggene. Anlegget produserer strøm året rundt, det er kun få dager uten, sier Lunde.

Link arkitektur er arkitekt, mens Veidekke har vært totalentreprenør for prosjektet.

 

Publisert: 9.3.2017

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB