Energiledelsesprogram kuttet energiforbruket med 236 GWh

Forsvarsbyggs energiledelsesprogram har hatt to faser. Den første gikk fra 2007-2011 og reduserte forbruket med 100 årlige GWh. Andre fase gikk fra 2012 til 2016 og sparte 136 GWh.

– Nå som fase to er avsluttet, har vi redusert det årlige energiforbruket med 236 GWh, eller over 30 prosent, siden starten, sier prosjektleder Emma Otervik i Forsvarsbyggs energiledelsesprogram til Enova.– Som offentlig eiendomsaktør har Forsvarsbygg et særlig ansvar for å være en bjellesau i jakten på kilowattimer, mener Otervik.

 

Markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova og prosjektleder Emma Otervik i Forsvarsbyggs energiledelsesprogram, under Enovakonferansen 2017. Foto: Enova


Derfor var også målet på 93 GWh i fase to blant de mest ambisiøse i bransjen. Samtidig er tiltakene forholdsvis enkle. – Over nitti prosent av reduksjonen har vi fått til ved å finjustere sentraldriftsanlegg, installere varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, jobbe med riktig mengderegulering av vannbåren varme og å installere LED-lys der det er økonomisk forsvarlig, sier Otervik.

De resterende ti prosentene er oppnådd ved å endre holdningene til brukerne av byggene.– Det er snakk om enkle grep som å skru av lyset, lukke dører og ikke fyre for kråka. Dette har vi terpet våre militære leietakere på, og det gir resultater, forteller Otervik.

Uten fokus på energiledelse og tiltak, viser Forsvarsbyggs erfaringstall fra siste tiårsperiode at energiforbruket i forsvarssektoren øker med ti prosent årlig. – Dette betyr at dersom vi sitter stille i båten, og ikke foretar oss noe på energieffektiviseringssiden, øker kostnadene tilsvarende hvert år, sier Otervik.

Dermed er det god butikk å sette energieffektivisering høyt på agendaen, og Forsvarsbygg kommer til å holde trykket oppe på dette området i årene fremover. – Suksessfaktoren er at man får folk engasjert, at man kontrollerer de tekniske tiltakene, sier Otervik til Enova TV.

 

”Det som har betydd mer enn vi trodde, er jobben med menneskene i organisasjonen, og at vi lager en energikultur hvor alle ledd fra øverst til nederst ser betydningen av energieffektivisering og  energiledelse.”

 

– Det som har betydd mer enn vi trodde, er jobben med menneskene i organisasjonen, og at vi lager en energikultur hvor alle ledd fra øverst til nederst ser betydningen av energieffektivisering og energiledelse. For dette er en kontinuerlig jobb, sier Otervik. – Vi skal ikke hvile på laurbærene, vi skal både satse tid og ressurser i fremtiden. Forsvarsbygg og forsvarsektoren har forstått betydningen av energiledelse, sier Otervik.

Fornybar kraft må frigjøres til andre formål

– På veien mot lavutslippssamfunnet må norske bygg bli mer energieffektive, slik at fornybar kraft frigjøres til bruk i andre sektorer. Da er vi avhengige av ambisiøse og seriøse medspillere som Forsvarsbygg. Her viser de at det gjennom langsiktig og målrettet arbeid er mulig å spare mye energi og penger, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova. Sivertsen mener det er spesielt gledelig å se at Forsvarsbygg ikke hviler på laurbærene, men planlegger å fortsatt legge betydelig med tid og ressurser i å holde energibruken nede. – De har skjønt at energiledelse er et kontinuerlig arbeid, og at det handler om mer enn å investere i nytt utstyr – det handler om driftsfasen og derfor om selve mentaliteten rundt energibruk, sier Sivertsen.

 

Publisert: 9.3.2017

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB