Enovas byggstatistikk: Gikk ned 3 kWh fra 2014 til 2015

Gjennomsnittlig (arealvektet) temperatur- og stedskorrigert spesifikk tilført energibruk for alle bygninger i Enovas byggstatistikk for 2015 var 264 kWh/m2. Dette er en nedgang på 3 kWh/m2 i forhold til 2014, da tilsvarende tall var 267 kWh/m2.

For passiv-/lavenergibygg var temperatur- og stedskorrigert spesifikk tilført energibruk 136 kWh/m2. Her var tilsvarende tall for 2014 139 kWh/m2. En nedgang på 3 kWh også her.

 

 

Diagrammet viser forskjellen i energiforbruk mellom alle bygg og passiv-/lav- energibygg. Tallene viser temperatur- og stedskorrigert spesifikk energibruk (kWh/m2. Kilde: Enovas byggstatistikk 2015 

 

3 415 bygg med i statistikken

Energibruken i til sammen 3 415 bygg er meldt inn til siste utgave av byggstatistikken. Av disse er 143 bygget etter passivhus-/lavenergistandard, melder Enova.
Ifølge tallene i utvalget er dagligvarebutikkene, til tross for en rekke gode energieffektiviseringsprosjekter i bransjen, fremdeles den typen bygg som bruker desidert mest energi med hele 551 kWh per kvadratmeter årlig. Hovedårsakene til dette er et stort energiforbruk til kjøle- og fryseutstyr gjennom hele døgnet, og lange åpningstider. Tilsvarende tall for den ene passiv-/lavenergibygg-dagligvarebutikken som har rapportert inn resultater, er på 226 kWh per kvadratmeter.

Praktisk verktøy

Byggstatistikken er et praktisk verktøy til bruk i arbeidet med planlegging av drift og utvikling av bygninger. Rapporten presenterer analyser og statistikk om energiforbruk fordelt etter bygningstyper, samt variasjoner avhengig av alder, størrelse og oppvarmingssystem, ifølge Enova.

For å gjøre sammenligningsgrunnlaget enda bedre har Enova, som en av nyhetene i årets statistikk, beregnet temperaturavhengige andeler av energiforbruket for alle bygningskategoriene fordelt på byggeår.

Om statistikken

Statistikken bygger på data fra bygningsobjekter som byggeierne har arbeidet med i prosjekter støttet av Enova og fra byggeiere som har vært inne og gjennomført en analyse av sine bygg i Byggnett. Byggeierne eller deres rådgivere har ansvaret for å rapportere disse dataene til Enova.

 

– Gjennom byggstatistikken legger vi til rette for at byggeierne kan sammenligne energiforbruket i egne bygninger med tilsvarende bygninger eid av andre, sier programsjef for bygg og varme i Enova, Gunnel Fottland. Foto: Enova

Enova gjør oppmerksom på at tallene i statistikken ikke vil være representative for bygningsmassen i Norge totalt sett. Dette beror i første rekke på at utvalget ikke er tilfeldig trukket, og at majoriteten av byggene har gjennomført et eller flere energieffektiviseringstiltak. Man kan dermed ikke ekstrapolere energiforbruket for de ulike bygningstypene til energiforbruk for hele bygningsmassen innenfor hver bygningstype, ifølge Enova.

 

Publisering: 3.11.2016
 

  

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB