EPC-kontrakt vil redusere energiforbruket med opp mot 48,5 prosent

Larvik kommunes eiendomsavdeling har inngått en EPC-kontrakt på 14 bygg med Siemens as. Kontrakten vil gi en energibesparelse på opp mot 48,5 prosent, noe som tilsvarer 7,1 GWh.

Kontrakten innebærer å analysere 14 bygg på til sammen 63 000 m2 bygningsmasse, 3 skoler og 11 sykehjem/eldresentre. – Målet er å identifisere energieffektiviserende tiltak som vil gi en årlig besparelse på 48,5 prosent i energiforbruk, tilsvarende 7,1 GWh, sier energirådgiver Bjørn Langjordet i Larvik kommune til Tekniske Nyheter. – Når forslagene til tiltak foreligger, vil eiendomsavdelingen vurdere dem.

Østre Halsen skole er et av byggene som er med i EPC-prosjektet i Larvik kommune. Foto: Larvik kommune

 

Analysefasen skal være ferdig i  august 2017, og deretter skal tiltakene gjennomføres over halvannet år. Tiltakene har en investeringsramme på 35 millioner kroner, og Siemens har i kontrakten gitt en garanti for at Larvik kommune vil tjene inn investeringen på 9,3 år.

– Dette blir veldig spennende, sier Langjordet. – Jeg håpet vi skulle klare noen- og tredve prosent. Det var det jeg regnet som realistisk. Men det var flere av de andre fem tilbudene som lå på samme nivå for besparelser som Siemens.

– Vi har plukket ut tre skoler og alle sykehjemmene i kommunen. Energiforbruket ligger på et snitt på 233,9 kWh/m2. Vi skal ned mot 120 kWh per m2, sier Langjordet. – Siemens, som fikk kontrakten, påstår at de skal klare det. Det kommer nok til å bli basert mye på luft til vann-varmepumper. 

Byggene som er valgt ut, er forholdsvis gamle bygg, og mange av byggene er fyrt med pellets. – Det er noen av byggene som skiller seg ut med veldig høyt energiforbruk. Vi har blant annet en skole som fyrer med både olje og pellets, sier Langjordet. – Ett sykehjem ligger på 331 kWh per m2, mens det bygget som bruker minst, ligger på 161 kWh per m2.

Alle byggene som er med i EPC-prosjektet, skal styres med sentral driftskontroll. – I dag har vi ikke sentral driftskontroll i Larvik kommune. Vi jobber med å få alle de større byggene til å bli styrt fra ett sted, sier Langjordet.

 
Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 1/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Publisert: 27.1.2017

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB