Skal levere spillvarme til 90 000 m2

Med overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk har Skagerak Varme utvidet kapasiteten sin i Herøya Industripark. Fra høsten 2017 skal selskapet etter planen levere spillvarme til rundt 90 000 m2 med bygg i Industriparken. Byggeierne Herøya Industripark AS og Bilfinger ser fram til å ta i bruk spillvarmen.

Dette melder Herøya Industripark på sine websider. Skagerak Varmes nye anlegg gjenbruker varme fra Yaras kalksalpeterfabrikk. Den totale kapasiteten fra de to anleggene er 46 GWh med mulighet for utvidelse til 55 GWh. 30 GWh går ut av parken til kunder i Porsgrunn, og 16 GWh vil bli distribuert i et nytt fjernvarmenett, fase 2, internt i industriparken.

 

Fornøyde partnere utenfor Skagerak Varmes nye varmesentral i Yaras kalksalpeterfabrikk. Fra venstre Anders Holst, Yara, Lene Rambekk, Herøya Industripark AS, Are Vegar Hansen og Tom-Erling Svendsen, Skagerak Varme, og Stian Hansen, Bilfinger. Foto: Åse Himle, Herøya Industripark as

 

Herøya Industripark AS (HIP) og Bilfinger har nylig inngått avtale med Skagerak Varme om leveranser av fjernvarme til tolv store bygg på tilsammen cirka 90 000 m2. Blant HIPs bygg er administrasjonsbygget og forskningsparken. Bilfinger vil få fjernvarme både til kontorbygget sitt og verksteder. Fjernvarmen skal erstatte damp som benyttes til oppvarming i dag. 

60 mill. i investering

Avtalen mellom partene går ut på at Skagerak Varme AS gjør alle investeringer knyttet til fjernvarmenettet og kundesentralene, og de tar også ansvar for drift og vedlikehold av systemene. Investeringen vil ligge på rundt 60 millioner kroner, og har fått tilslutning av Skageraks styre, under forutsetning av at prosjektet får innvilget investeringsstøtte fra Enova. Tilbakemelding fra Enova er ventet i siste halvdel av september.

Større effekt og lavere pris

– Våre beregninger viser at fjernvarme gir 6-8 prosent lavere energiforbruk på grunn av mer effektiv varmeutnyttelse, og prisen på fjernvarme vil også være noe lavere enn nåværende varmekilde, sier utbyggingssjef Tom-Erling Svendsen i Skagerak Varme til www.heroya-industripark.no

Han understreker at Yara har vist stor samarbeidsvilje i fjernvarmeprosjektet, og har vært innstilt på å dele spillvarmen. Yaras energijeger Anders Holst påpeker at løsningen også er god for Yara.

– Yara er opptatt av at ressurser ikke skal gå til spille, og synes dette er en veldig god løsning. Det er fundamentalt riktig å gjenvinne lavtemperaturenergi til byggoppvarming, mens energi med høyere temperatur kan gjenvinnes til dampnettet og benyttes til industriformål. Her er vi alle vinnere, ikke minst miljøet, understreker Anders Holst, som håper denne investeringen kan skape et fundament for ytterligere utvidelse av fjernvarmenettet i Grenland. 

Drifssjef Lene Rambekk i Herøya Industripark AS ser fram til å kunne benytte fjernvarme framfor damp i utvalgte bygg. – Dette vil gi oss en stabil og bærekraftig energiforsyning, og for oss som byggeiere blir det færre anlegg å drifte fordi Skagerak Varme tar et større ansvar, understreker Lene Rambekk. 

Også Bilfingers Geir Folkestad er svært fornøyd med avtalen som vil gi en økonomisk gevinst i tillegg til miljøgevinsten. – I dag har vi mange gamle energianlegg som skal driftes og vedlikeholdes, og i framtiden vil Skagerak Varme ta drifts- og vedlikeholdsansvar, sier han.  

”Det er fundamentalt riktig å gjenvinne lavtemperaturenergi til byggoppvarming, mens energi med høyere temperatur kan gjenvinnes til dampnettet og benyttes til industriformål.”

 

Publisert: 23.9.2016

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB