Ti ganger mer effektivt enn en kjølemaskin

Skanska skal bygge kontorprosjektet ”Workplace Oo” på Storo/Nydalen i Oslo. Her skal det egenutviklede og patenterte kjølesystemet Deep Green Cooling benyttes for første gang i et norsk bygg. Hemmeligheten bak systemet er kjøling fra grunnen og store kjølebaflere.

Teknologien er allerede testet i flere Skanska-prosjekter i Sverige. Virkningsgraden på en kjølemaskin er ikke spesielt høy. Én del elektrisitet gir tre deler kjøling. Deep Green Cooling gir 20 til 30 deler kjøling. Det innebærer at systemet er opp til ti ganger mer effektivt enn en kjølemaskin. Dette skjer fordi systemet bare har en liten sirkulasjonspumpe som krever strøm.

 

Skisse av Deep Green Cooling. Kilde: Skanska   

 

– Systemet er selvregulerende og veldig lite følsomt for ekstremtemperaturer. Temperaturen ligger som regel mellom 22 til 23 grader. Samtidig blir komforten bedre enn med selvregulerende kjølebafler, fordi kjølebafler normalt jobber med temperaturer på rundt 15 grader, og da begynner det å dryppe fra kjølebaflene på sensommeren når det er mye fukt i luften. Da må man heve temperaturen, noe som gjør at effekten går ned. På grunn av at Deep Green Cooling jobber med vann på 20 grader, så vil det ikke forekomme dugg, sier Jonas Gräslund, teknikksjef på Skanska.

Systemet utnytter de stabile temperaturene i grunnen, til både forvarming om vinteren og kjøling om sommeren. Deep Green Cooling består av et antall borehull som kobles sammen til ett borehullslager. – Om sommeren vil dette systemet dekke hele kjølebehovet i bygningen. Om vinteren, når eiendommen trenger varme, bidrar bergvarmen til forvarming av ventilasjonsluften. Da kjøles samtidig berget ned, noe som utnyttes til kjøling når sommeren kommer. Klimatiseringssystemet er energibesparende og erstatter installasjoner som både krever mye elektrisitet og vedlikehold, som kjølemaskiner og varmepumper. Systemet dekker også en del av behovet for ventilasjonsvarme, mens resterende varmebehov dekkes med fjernvarme, sier Jan Kjeran Kolsrud, prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway AS til Tekniske Nyheter.

Energibærer

I motsetning til tradisjonelle geovarmesystemer, er det rent vann som sirkulerer i borehullene og utveksler varme med grunnen. Dette øker effektiviteten sammenlignet med f.eks. glykol, som har en langt lavere varmekapasitet.

 

- Om sommeren vil Deep Green Cooling dekke hele kjølebehovet i bygningen, sier Jan Kjeran Kolsrud som er prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway AS.Foto: Skanska

 

Borehull

I jordlageret under bygningen finnes det et antall borehull. Hvert hull er cirka 250 meter dypt. Borehullslageret utnytter fjellets stabile temperatur på ca. 9-10 grader, hele året.

Kjølebafler

Inne i bygget er det et system med kjølebafler som tilfører kjøling til lokalene. Temperaturen i kjølesystemet er høyere enn i tradisjonelle systemer. Store kjøleflater erstatter lave isvanns- temperaturer for å oppnå samme kjøleeffekt. På denne måten kan de moderate temperaturene i grunnen utnyttes til å dekke hele bygningens kjølebehov uten bruk av kjølemaskiner.

Ventilasjonsaggregat

I et forvarmebatteri sirkuleres brønnvann som forvarmer inntaksluften i ventilasjonsaggregatet. På denne måten blir uteluften varmet opp flere grader før den veksles på tradisjonell måte med varmegjenvinnere. Når uteluftens temperatur er lavere enn temperaturen i grunnen, vil dette
redusere behovet for tilskuddsvarme.

I 2014 ble Deep Green Cooling tildelt Stora Inneklimapriset i Sverige.

   

 Workplace Oo

Workplace Oo blir et fleksibelt og miljøsmart kontorbygg med en utleiekapasitet på cirka 24 000 kvadratmeter. Kontorbygningen blir liggende på Storo/Nydalen like ved knutepunktet Storo, i nærheten av Ring 3. Prosjektet miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Excellent. Prosjektet ”Workplace Oo” har fått støtte fra Enova for bruk av innovativ teknologi, og vil bli et svært energieffektivt nybygg.

– Vi gleder oss til å sette i gang med dette prosjektet, og er sikre på at det vil bidra til en positiv utvikling av Storo/Nydalen. Etterspørselen etter effektive og smarte kontorlokaler øker, og med vår kompetanse i Skanska som både utvikler, byggherre og entreprenør sikrer vi et sikkert, miljøsmart og brukervennlig kontorbygg, sier sier Jan Kjeran Kolsrud, prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway AS.

Les mer om prosjektet på  www.workplaceoo.no .

                                                                                                      

 

 

Publisert: 1.12.2016

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB