Bismo kan få et flisfyringsanlegg på 1000 kW

Det er planlagt å starte opp med flisfyring på industriområdet på Bismo i Skjåk kommune i Oppland.

Det er Skjåk Almenning som har tatt initiativet til å se på muligheten for et fjernvarmeanlegg på industriområdet. De har fått med seg Lom Biovarme på laget, som har god erfaring med denne typen oppvarming i Lom, melder fjuken.no.

– Vi har ikke prosjektert i detalj, men ser for oss å installere to kjeler, hver på 500 kW, sier daglig leder Hallvard Helland i Lom Biovarme til Tekniske Nyheter. Produksjonen i anlegget på Bismo vil bli omtrent som anlegget i Lom, det vil si en årsproduksjon på omtrent 2,1 GWh.

Forbruket i anlegget vil være cirka 1 500 kubikk med fast slip, eller omregnet til 3 600 kubikk løs flis.

Fyrhuset blir bygd på sagbrukstomta til Skjåk Trelast, slik at det ikke blir transport på flisa, annet enn fra skogen og inn til sagbruket. Virket skal være lokal slip fra Skjåk. – Mer kortreist kan vi ikke få det, sier almenningsstyrer Jo Trygve Lyngved til Fjuken.

Det er Skjåk Trelast som skal drifte anlegget, som har en investeringskostnad på omtrent 12 millioner kroner. Når anlegget har kommet i drift, vil det bli cirka 800 000 kroner i årlig omsetning. Dette er lokal omsetning på flis, vedlikehold og drift, ifølge fjuken.no.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB