Optimal utnyttelse av biobrensel

Viken Skog avsluttet nylig FoU-prosjektet ”Optimalisering av bioenergianlegg for innovativ trebasert sirkulærøkonomi”, med kortnavnet RenBrenn.

Prosjektet har hatt som målsetning å legge til rette for å sikre en mest mulig optimal forbrenning i biobrenselsanlegg gjennom å heve kompetansen hos operatørene.

Dette melder Viken Skog på sine websider.

Gjennom deltagelsen i prosjektet har operatører og driftsansvarlige av biobrenselsanlegg fått økt forståelse, og kunnskap om, hvilke parametere som har størst betydning for å oppnå en best mulig utnyttelse av biobrenselet, både med tanke på varmeutnyttelse, mindre utslipp og jevnere kvalitet på bioasken.

Resultatene fra FoU-arbeidet viser at ved utnyttelse av svært heterogent biobrensel, som for eksempel bark, vil det kreves omfattende prøvetaking for å kunne gi tilfredsstillende målinger av volumene som undersøkes. I tillegg er mange styringssystemer på biobrenselanlegg i dag ikke avanserte nok til å kunne ta hensyn til alle variasjonene i brenselet som benyttes, noe som i enkelte tilfeller kan gi for høye utslipp.

Det er gjennom prosjektet blitt utarbeidet en rapport i fire deler, som kan benyttes videre for kunnskaps- overføring og opplæring av personell i bioenergibransjen. Veilederen vil være nyttig både for operatører av mindre anlegg og større enheter, da hovedfokus er å vise hvilke parametere det er viktig å ta hensyn til for å få en best mulig drift av anleggene.

Norsk Treteknisk Institutt har ledet FoU-arbeidet i prosjektet sammen med NIBIO, og har fått hjelp fra Viken Skog, Begna Bruk, Bergene Holm og Moelven med tilgang til data i løpet av prosjektet, der det har vært nødvendig. Foruten egeninnsats fra bedriftene, er prosjektet finansiert av Innovasjon Norge, ifølge viken.skog.no.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB