11 TWh kraft under bygging

I løpet av 2019 ble det ferdigstilt 2,3 TWh kraftproduksjon fra nye vann- og vindkraftprosjekter i Norge. Det er høy byggeaktivitet på nye prosjekter, og det er registrert 11 TWh ny kraft under bygging ved utgangen av 2019.

I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. I tillegg ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh i vindkraftverk som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjonen på 7,7 TWh, melder NVE.

Det er også satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og en midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret.

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraftproduksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Ved utgangen av 2019 er det registrert at 98 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018, er det en økning på 1,8 TWh.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB