28,4 TWh ny kraftproduksjon siden 2012

Norge og Sverige har oppnådd det felles målet i elsertifikatordningen, om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020.

Siden 2012 har Norge og Sverige hatt et felles støttesystem for fornybar kraftproduksjon, kalt elsertifikatordningen. Fram til 2020 skal landene til sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh, melder NVE

Det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020 ble nådd fredag 24. mai. Det er nå bygd ut 20 TWh i Sverige og 8,4 TWh i Norge.

– Mer fornybar kraftproduksjon øker Norge og Sveriges fornybarandel, som igjen bidrar til EUs overordnede mål om 20 prosent fornybarandel innen 2020. Over halvparten av den nye fornybare kraftproduksjonen som er godkjent i Norge, kommer fra vannkraft, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Under stortingsbehandlingen av Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) sommeren 2016, ble det bestemt å ikke sette nye mål for Norge i elsertifikatordningen etter 2020. Norske anlegg må være satt i drift innen utgangen av 2021 for å kunne motta elsertifikater, mens Sverige har utvidet sitt mål i ordningen og skal øke sin fornybare kraftproduksjon med ytterligere 18 TWh til 2030. Med den svenske utvidelsen er målet i elsertifikatordningen totalt 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon til 2030.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB