Battericellefabrikk skal få kraft fra lokal vindmøllepark

Freyr AS planlegger å utvikle en stor battericellefabrikk i Mo i Rana, med kraft fra Sjonfjellet Vindpark som skal lokaliseres i Rana og Nesna kommune.

Nylig ble formannskapet i Rana kommune orientert om planene, melder Rana Blad. Battericellefabrikken som skal lokaliseres i Mo i Rana, er planlagt bygget i fem faser, der første utbygging vil være 1-2 GWh og endelig utbygging kan tilsvare 32 GWh battericelleproduksjon årlig. Investeringen i fase 1 antas til 2 milliarder og totale investeringer kan i følge Freyr komme opp mot 30 milliarder. Bemanningen anslås til mellom 100 og 250 de første årene, og skal ifølge Freyr bygges opp til 500. En fullt utbygd fabrikk vil ifølge Freyr ha mellom 2 000 og 2 500 direkte ansatte, ifølge Rana Blad.

Sjonfjellet vindpark vil ha utgangspunkt i Nesna kommune, med ilandføring og montering ved Langset. Det skal investeres omkring 3,5 milliarder i vindparken. Driftssenteret er planlagt å legges til Nesna kommune, med en fast bemanning på 12-15 drifts- og vedlikeholdsansatte. Grunneierne i vindparken vil ifølge Freyr få en årlig kompensasjon på 5-7 millioner kroner, og kommunene vil ifølge Freyr motta en garantert sum tilsvarende eiendomsskatt på omkring 20 millioner årlig til sammen for Nesna og Rana, ifølge Rana Blad.

Formannskapet i Rana kommune uttrykte at de var positive til prosjektet, og gikk enstemmig inn for fellesforslaget fra Rana Arbeiderparti og Rana Høyre, som ønsker at kommunestyret skal be rådmannen oppta forhandlinger med Freyr AS.

Videre heter det i forslaget at en forutsetning for en eventuell grunneieravtale er at kommunen stiller som vilkår at det gis garantier for at vindkraftprosjektet og den fornybare kraften som skal produseres i en eventuell vindkraftpark, knyttes opp mot grønn industriell virksomhet lokalt.

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB