Går sammen for å redusere CO2-utslipp

Mo Industripark As har ambisiøse mål for næringsutviklingen fremover. Nordland har i dag verdens grønneste prosessindustri, og dette grunnlaget ønsker industriparken å bygge på for å utvikle industrisektoren videre, melder Climit.

Rundt en fjerdedel av klimautslippene i verden kommer fra industri, og de siste årene har karbonavtrykket i selve produksjonsprosessene fått større fokus. Utfordringen blir å finne kostnadseffektive løsninger, slik at industrien har en realistisk mulighet til å implementere teknologien.

Proaktiv industri

– I prosjektet CO2 HUB Nordland har industriparken gått sammen med 6 sentrale industribedrifter for å gjennomføre en studie av CO2-håndteringen i regionen. Vi har mottatt finansiell støtte fra CLIMIT, og SINTEF har koordineringsansvaret, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark.

Målet er å fange mer enn 1,2 millioner tonn CO2 hvert år. Prosjektet kartlegger utslippspunktene hos deltagerne i prosjektet, som representerer det meste av utslipp i Nordland i tillegg til NorFraKalk i Verdal. Ulike fangstteknologier skal også evalueres. Økt energiutnyttelse vil være avgjørende for å kunne redusere utslippene, og bruk av overskuddsvarme fra eksisterende industri er meget interessant i denne sammenheng.

Bedriftene samarbeider nært forå sikre kompetanseoverføring rundt prosessforbedringer, som for eksempel lukkede smelteovner i metallindustrien, og bruk av overskuddsvarme til å produsere damp for å fjerne CO2.

Fokus på mulighetene

– Vi ser også på hvordan vi kan skape konsepter for sirkulær økonomi. Kan vi bruke CO2 som en innsatsfaktor i annen industri? For tiden jobber vi med to interessante prosjekter – produksjon av metanol og proteiner for akvakulturnæringen. Denne type nyskapning kan åpne for ytterligere verdiskapning i regionen, sier Gabor.

En viktig del av prosjektet går på å utvikle infrastruktur for transport og lagring. CO2en som fanges av industribedriftene i Nordland, skal etter planen mates inn i Northern Lights-infrastrukturen. I tillegg har CO2 HUB Nordland en tett dialog med både Fortum Varme på Klemetsrud og Norcem i Breivik, som representerer de ledende karbonfangstprosjektene i Norge.
Prosjektet har som mål at resultatene skal komme hele den norske industrien til gode – og forhåpentligvis bidra til at industrien i Norge og andre steder i verden også kan redusere sine utslipp.

Praktiske løsninger

– Skal vi lykkes med å gjennomføre dette prosjektet, er det avgjørende at vi finner realistiske, kostnadseffektive løsninger. Derfor legger vi vekt på å utarbeide et godt grunnlag for investeringsbeslutninger.

Industriparken jobber tett med de ulike aktørene for å sikre robuste kostnadsanalyser og forundersøkelser. – Det er en forventing fra norske myndigheter at industrien spiller en sentral rolle i implementeringen av teknologi for karbonfangst. Men vi er helt avhengige av å finne gode investeringsløsninger for å få dette til, sier Gabor.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB