– Handelen på Nasdaq er viktig for å sikre verdiene til norske kraftkommuner

– Kraftprodusentene inngår langsiktige kontrakter for deler av produksjonen, som sikring mot fall i prisene. Uten denne sikringen måtte kommunene som eier selskapene levd med store variasjoner i de årlige inntektene fra kraftselskapene.

– Handelen på Nasdaq er derfor viktig for å sikre verdiene til norske kraftkommuner, sa divisjonsdirektør Erik Spildo i BKK på et møte i Stortinget om oppfølging av Nasdaq-saken. Møtet ble arrangert sist fredag, og tilstede var representanter for DNB, Markedskraft, kraftselskapet BKK og Energi Norge. Dette melder Energi Norge.

– Det er viktig at Nasdaq og myndighetene får gjennomføre en god og åpen gransking av hendelsen før man konkluderer med tiltak. Det blir sentralt å avdekke om noe ulovlig har skjedd og dernest om risikostyringssystemene har vært tilfredsstillende. Vi har tillit til at Nasdaq vil søke å forebygge slike hendelser i fremtiden, sa direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge.

 
Både Energi Norge og BKK la vekt på at finansiell krafthandel er et viktig instrument for sikring av kraftpriser frem i tid – både for kraftprodusenter, industrikunder og strømleverandører.
 
Kraftmarkedet kjennetegnes ved at den varen det handles med i begrenset grad kan lagres hos selger og kjøper. I tillegg kommer begrensninger i overføringskapasitet mellom land og betydelig væravhengighet. Disse forholdene gir potensielt store prisvariasjoner i de fysiske kraftmarkedene.
 
– Velfungerende finansmarkeder hvor det kan selges og kjøpes kraft for fremtidig levering gjennom ulike derivater (opsjoner, future- og forwardkontrakter), blir derfor særlig viktige for aktørene for å sikre posisjoner og redusere risiko over tid, påpeker Knut Kroepelien i Energi Norge.
 
Deltakerne i møtet kunne bekrefte at tradere som Einar Aas spiller en viktig rolle for å opprettholde likviditeten i det finansielle kraftmarkedet og dermed fastsette prisen fremover i tid.
 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB