Miljøbygg i tilknytning til Det kongelige slott

Det skal bygges et logistikkbygg i tilknytning til Det kongelige slott. Bygget vil bli et miljøbygg.

Det er inngått en avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget vil være et ”FutureBuilt forbildeprosjekt”. Det innebærer blant annet at bygget vil ha minimum 50 prosent lavere klima- gassutslipp enn vanlig praksis. Det er en ambisjon at anleggsplassen skal være utslippsfri, melder Statsbygg.

Miljøbygget er på 1000 kvadratmeter og vil få en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det vil bli etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken, kledd med naturstein og perforerte metallplater. Taket vil bli dekket av skiferaktige solceller og beplantning. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Innovativ materialbruk

Det vil være en gjennomgående bruk av materialer med lavest mulige klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre- og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer samt nye innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Nybygget vil bli det første som reises på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn hundre år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Byggestart vil være i 2018, med ferdigstillelse i 2020; og prosjektet har en kostnadsramme på 120 millioner kroner. Statsbygg er byggherre og vil lede prosjektet.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB