Vi kan spare 11 milliarder ved å lade elbilene smart

Hvis lading av elbiler skjer når strømforbruket er lavt, kan strømnettet håndtere en fullstendig elektrifisert personbilpark uten at det er behov for å investere i ekstra kapasitet.

Dette melder NVE.

Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler». På oppdrag fra NVE har DNV GL og Pöyry Management Consulting utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer i distribusjonsnettet, som følge av elektrifisering av personbiltransporten.

– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kan spare milliarder i nettinvesteringer

Rapporten anslår også behovet for investeringer dersom ladingen skjer når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 mrd.

Anslagene er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter.

Trenger insentiver for smart lading av elbilen

Prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til at elbilladingen skjer når strømnettet har ledig kapasitet. NVE jobber med endringer i hvordan nettleien skal utformes i framtiden. Formålet med arbeidet er blant annet å innføre insentiver som bidrar til smart lading. – Smart lading som bidrar til å redusere behovet for investeringer i strømnettet, vil bidra til lavere nettleie for strømkundene, sier Lund.

Vurderingen NVE har fått utarbeidet, gjelder kun behovet for nettkapasitet knyttet til elektrifisering av personbiltransporten. Investeringer knyttet til andre effektkrevende endringer i strømforbruket, vil komme i tillegg til anslaget på 11 mrd. Prissignaler som gir insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet, er derfor et viktig virkemiddel.
Endring i nettleien skal bidra til at vi blir mer bevisste på eget strømforbruk.

Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende, ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett. Det er derfor viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i strømnettet enn nødvendig. Å utforme nettleien slik at vi får insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet, vil bidra til at strømnettet blir billigst mulig for strømkundene.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB