Energi skal mellomlagres i batterier for å styrke forsyningsikkerheten

Troms Kraft Nett tildeles 38,7 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjennomføre et innovativt prosjekt på Senja ved Husøy og Senjahopen.

Sentralt i prosjektet står mellomlagring av energi i batterier for å styrke forsyningssikkerheten, samt å tilegne seg verdifull erfaring om hvordan batterier kan inkluderes i fremtidens energisystem, melder Eaton i en pressemelding.

Husøy på Senja. Foto: Vidar Viken

 

Anita Foshaug i Troms Kraft Nett leder prosjektet. Hun tror prosjektet er enestående i sitt slag.

— Man har tidligere testet ut batterier som back-up-løsning, men dette er første gang et prosjekt går så helhetlig til verks. Vi har en rekke samarbeidspartnere som sammen skal spille hverandre gode. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig i et så nyskapende prosjekt som dette, sier Foshaug.

Prosjektet er nå i en konseptualiseringsfase der man oversetter tanker og ideer til konkrete planer. Foreløpig er planen å ha to svære batteribanker med en batterikapasitet opp mot én megawatt/time hver. Batteriene skal spille sammen med resten av strømnettet slik at stabiliteten og fleksibiliteten i nettet styrkes. Samtidig undersøkes muligheten for å integrere mindre batteribanker i prosjektet.

Anita Foshaug i Troms Kraft Nett. Foto: Troms Kraft Nett

 

— Vi skal demonstrere hvordan kraftutfordringer kan løses lokalt, der forbruket oppstår. Batterier skal sikre en bedre balanse mellom tilgjengelig kraft og forbruk. Det kan redusere omfanget av dyre nettutbygginger, slik at vi kan holde nettleien så lav som mulig, sier Foshaug som sikter til NVEs melding fra 2017 om at strømnettet må oppgraderes for 140 milliarder på landsbasis de neste ti årene. Pengene skal blant annet hentes inn ved økt nettleie.

Eaton skal levere batteriteknologi til demoprosjektet

— Resultatene fra dette prosjektet vil vise om NVEs forslag er fornuftig. Kanskje er det slik at noen av problemene knyttet til distribusjonsnettet kan løses på nye innovative måter som å integrere batterier for å styrke kapasiteten. Å bygge lange høyspentledninger er både dyrt og tidkrevende, mens batteriløsningen går mye raskere å installere og har en rask responstid som gir stabilitet og fleksibilitet, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør i strømstyringsselskapet Eaton som leverer batteriteknologi til prosjektet.

Styrker næringslivet på Senja

Sjømatnæringen på Senja er avhengig av et robust og stabilt strømnett. Dagens strømnett kan i enkelte perioder, under høysesongen, legge en demper på produksjonsnivået for fiskerinæringen. Demo-prosjektet som nå skal gjennomføres, vil styrke næringslivet på Senja, ifølge Foshaug.

— Sjømatnæringen har et varierende kraftbehov og står for en betydelig verdiskapning. De er avhengige av å ha en pålitelig strømforsyning som legger til rette for næringens videre vekst. Det vil dette prosjektet muliggjøre ved at både kapasitet og kvaliteten på strømmen heves. På den måten styrkes næringslivet på Senja, forklarer Foshaug.

Eksport av kunnskap

Kunnskapen som tilegnes på Senja, vil være av stor interesse også andre steder i Norge, der de regionale strømnettene er langstrakte. Også andre land vil se til Senja-prosjektet, ifølge Helsingeng.

— Energilagring kan spille en viktig rolle i overgangen fra fossile energikilder til fornybare energikilder, fordi batterier gir stabilitet og fleksibilitet. Fageksperter trekker frem energilagring som en av verdens viktigste teknologier. Jeg er sikker på kunnskapen man tilegner seg i dette prosjektet, vil være interessant også for land der man går fra en energikilde til en annen, avslutter Helsingeng, som ser frem til å følge prosjektet.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB