Premierer fjernvarmeprosjekter som reduserer effektutfordringer

Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet.

– Det siste året har bekreftet hvor krevende det er å forutsi utviklingen i kraftmarkedet. Fjernvarme spiller en viktig rolle som supplement til elektrisitet, og Enova vil fortsette å støtte nye fjernvarmeutbygginger. Samtidig er vi opptatt av at samspillet mellom fjernvarmen og kraftsystemet må bli enda bedre, slik at den i enda større grad kan bidra til å redusere effektutfordringer. Derfor vil vi fra nå av premiere innovative prosjekter som bidrar til dette, sier Gunnel Fottland, markedssjef for energisystem i Enova, i en melding fra Enova.

Enova endrer støtten til fjernvarme. Foto: Lyse/Enova

Fire endringer

I praksis betyr endringen at Enova fra nå av først og fremst vil se på hvordan fjernvarmprosjektene bidrar til å redusere effektbehov, når de avgjør hvilke prosjekt som skal få støtte. Innovasjon, i form av ny teknologi eller forretningsmodeller, blir også et rangeringskriterium når søknader vurderes opp mot hverandre. Justeringen innebærer også at det i stedet for en åpen søknadsfrist og løpende saksbehandling vil være fire årlige søknadsfrister hvor prosjektene konkurrerer om støttemidlene.

Enova varsler samtidig at de ikke lenger vil støtte mindre utvidelser av produksjonsanlegg og fortettinger og utvidelser av fjernvarmenett der hvor den grunnleggende rørinfrastrukturen allerede er til stede.

– Tiden bør være moden for at dette skjer på markedsmessige vilkår. Samtidig er det vanskelig å se at den grunnleggende infrastrukturen kan bli lønnsom uten støtte. Vi vil derfor fortsette og støtte nyetableringer og større utvidelser, understreker Fottland.

Bidrar til fleksibilitet

Enova har støttet fjernvarmeutbygging siden 2002 og har vært en sterkbidragsyter til at det i dag er fjernvarme i de aller fleste større byer og tettsteder I 2017 ble det levert 6,2 TWh fornybar energi i form av fjernvarme. Selv om dette kan synes beskjedent sammenlignet med det totale energiforbruket, bidro fjernvarmen likevel til å redusere effektbehovet i sentrale strøk på de kaldeste dagene.

– Fjernvarmen har også den fordelen at den er væruavhengig og kan nyttiggjøre seg avfall som vi ellers ikke får benyttet oss av, som en ressurs. Dermed bidrar fjernvarmen til å gi oss den nødvendige fleksibiliteten vi ser at energisystemet trenger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Med fornuftig bruk av fjernvarme kan vi både frigjøre kraft vi trenger når stadig mer av samfunnet vår skal elektrifiseres, og unngå noen investeringer i kraftnettet, sier Fottland i Enova.

De nye kriteriene gjaldt fra 25. mars med første søknadsfrist allerede 1. april.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB