Regjeringen forbyr oljefyring på byggeplasser fra 2022

Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.

– Det kan ikke lenger være sånn at avanserte miljøbygg bygges med helfossile byggeplasser. Derfor er det både viktig og riktig at forbudet mot oljefyring i ferdige bygg, som trår i kraft neste år, utvides til også å gjelde byggefasen, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Fra 2022 blir det forbudt å fyre med mineralolje på norske byggeplasser. Foto: Norsk Fjernvarme.

 

I Granavolden-plattformen heter det at den nye firepartiregjeringen vil ”Innlemme bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet innføres fra 2022, slik at bransjen gis tilstrekkelig tid til å innrette seg etter forbudet.”

– Det er bra at regjeringen endelig leverer på dette punktet; noe vi har arbeidet for lenge, sier Mellvang-Berg.

Store utslipp

Norske byggeplasser slipper i dag ut om lag 320 000 tonn CO2 årlig, ifølge en DNV GL-rapport. Av dette utgjør herding og uttørking av materialer, samt varme i byggefasen, en betydelig andel.

– Fram til nå har fossil gass og mineralolje vært det vanlige å bruke, men byggeplassens varmebehov kan med god planlegging isteden dekkes av utslippsfrie energibærere. Der fjernvarme er tilgjengelig er dette enkelt å få til, mens andre steder kan bioenergi eller elektrisitet brukes. Det kommende forbudet vil åpenbart framskynde dette grønne skiftet, sier Mellvang-Berg.

 

- Det kan ikke lenger være sånn at avanserte miljøbygg bygges med helfossile byggeplasser, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme. Her avbildet under Varmepumpekonferansen 2018. Foto: Stig Granås

 

Granavolden-plattformen tar også til orde for å fjerne den øvrige fossilbruken på byggeplassen. Regjeringen vil ”i samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025” og gir det offentlige et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.

– Fossilfrie byggeplasser er mulig å få til allerede i dag, men det er viktig at annet regelverk henger sammen med regjeringens ambisjon. Strengere krav til energifleksible oppvarmingsløsninger i ferdige bygg, slik kommunalminister Monica Mæland har varslet, vil for eksempel gi tilgang til mer fornybar varme også på byggeplassen, sier Mellvang-Berg.

Lanserte veileder

Manglende kunnskap om fornybare alternativer er en hovedgrunn til at fossile energikilder fortsatt er vanlige på norske byggeplasser. Sammen med Enova, Klimaetaten i Oslo kommune, Energi Norge, Nelfo, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggevareindustrien lanserte derfor Norsk Fjernvarme en veileder for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i fjor sommer.

– Veilederen viser hvordan man kan sette sammen en miljøvennlig byggeplass. Oppmerksomheten om dette har økt kraftig de siste årene, ikke minst i kommune-Norge. Det er gode nyheter for både miljøet og luftkvaliteten i byene, sier Mellvang-Berg.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB