3 MW bioenergianlegg åpnet på Rudshøgda

Torsdag 5. oktober sto landbruksminister Jon Georg Dale for den offisielle åpningen av et nytt bioenergianlegg ved Nortura på Rudshøgda. Anlegget skal levere 10 GWh med damp.

– Et anlegg som dette kommer ikke av seg selv. Det kommer av at man har folk som tør å prøve nye ting og som bygger kompetanse, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale før han klippet snoren på det nye flisanlegget, ifølge nortura.no.

Dale sa at det kommer til å bli mer satsing på bioenergi og biodrivstoff i tiden framover. – En bedre energimiks kommer til å bli viktig i hele verdikjeden i landbrukssektoren.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk en ny kniv til å foreta ”snorklippingen” av anlegget hos Nortura på Rudshøgda. Foto: Silje Ludvigsen

 

Det er Oplandske Bioenergi som står bak flisanlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogsflis istedenfor på olje. Skogsflisa som benyttes er kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen.

– Bioenergi er en klimanøytral energiressurs som vi stadig får mer av etter hvert som Norge gror igjen, sier Einar Stuve, daglig leder for Oplandske Bioenergi.

Beregninger viser at anlegget reduserer klimaavtrykket til fabrikken på Rudshøgda med cirka 1 500 tonn CO₂. – Målet er at vi skal bli CO₂-nøytrale i framtiden, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (til venstre) og daglig leder Einar Stuve, Oplandske Bioenergi, i flissentralen på Rudshøgda.
Foto: Silje Ludvigsen


Bakgrunnen for anlegget er at Nortura har utvidet sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer energi. Anlegget er utvidet med cirka 4 500 m2 og 70 nye arbeidsplasser. Både ved slaktevirksomhet og foredling av kjøttet benyttes det damp i prosessene.

Dampen som går inn i produksjonsanlegget, brukes til vasking, rensing og skålding i slakteprosessen, skriver mjosen.no.

Dampen brukes også til å koke, steke og varmebehandle de enorme mengdene med kjøttkaker, kjøttboller, bacon og karbonader som produseres her.

Partene signerte en energikontrakt i mars 2016 om leveranse av 10 GWh med damp. I løpet av sommeren og høsten 2016 bygget Oplandske Bioenergi energisentral og installerte teknikk for dampproduksjon. Oplandske ser også for seg å kunne tilby fjernvarme på Rudshøgda i årene som kommer; etter hvert som ny virksomhet etableres på næringsområdet.

Fabrikksjef Fred Bakkejord legger vekt på at Nortura ved å benytte bio- energi bidrar til et redusert klimaavtrykk for kjøttet som kommer fra Rudshøgda. Alternativt ville bedriften brukt strøm og olje der det nå skal brukes bioenergi. Nortura Rudshøgda vil spare klimaet for cirka 1 500 tonn CO2-ekvivalenter per år, eller en reduksjon på cirka 90 prosent ved bruk av bioenergi.

Nortura er et bondeeid selskap. – Det er naturlig at selskapet bidrar til å øke etterspørselen etter biomasse som er et biprodukt fra gårdsskogbruket på Innlandet, sier Bakkejord.

 

Flissiloen er på 252 m3. Foto: Silje Ludvigsen

 

Energien skal produseres med ren skogsflis fra lokale leverandører i Ringsaker. Anlegget vil ved full drift forbruke 10 GWh, noe som tilsvarer cirka 7 500 m3 tømmer, eller 180 vogntog per år.

Alternativt kunne Nortura bruke elkraft. Det er mye kraft på markedet i dag, men strøm vil komme til nytte på en lang rekke områder i årene som kommer når mest mulig fossil energi skal fases ut. Strømmen vil derfor variere mer i pris enn bioenergi i den kontrakten Nortura har med Oplandske. Kontrakten skal løpe i 20 år, skriver Oplandske i en pressemelding.

Tilfreds med prosjektgjennomføringen

Oplandske Bioenergi AS er meget tilfreds med prosjektgjennomføringen. – Fra første spadetak og frem til denne offisielle åpningen har alle involverte parter bidratt på en konstruktiv måte, sier daglig leder Einar Stuve. –Vi fikk noen uforutsette utfordringer med plasseringen av bygget og presisjonskrav til gulvet i flissiloen, men så lenge alle er løsningsorienterte i stedet for problemfokuserte løses utfordringene i fellesskap.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 31/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Publisert: 10.11.2017

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB