– Bioenergi bør sikres en posisjon i fremtidens energisystem

– Bærekraftig bruk av bioenergiressursene våre er viktig for fleksibilitet og forsyningssikkerhet i Norge, med erstatning av fossil energi til blant annet oppvarming, prosessvarme i industrien og til transport.

Dette skriver daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme og daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening i et brev til Enova.

Norge har kompetanse, kapital og leverandørindustri som sammen med FoU på nye produksjonsmetoder, kan føre til ny verdiskapning, sysselsetting samt sørge for god ressursutnyttelse av biomassen.

– Termisk forsyning i oppvarmingsmarkedet er det tiltaket som raskest vil ta ned effekttopper i alminnelig forsyning, skriver Tomren-Berg og Vivestad.

Fjernvarme og nærvarme kan i tillegg til å avlaste kraftnettet, også bidra til å øke brukstiden i det nettet som faktisk bygges, ved å utnytte overskuddselektrisitet. Denne fleksibiliteten er dokumentert i flere studier som er utført de siste årene – blant dem Flexelterm (2017) og Flex4Res (2019).

– Bioenergi vil kunne være helt avgjørende for hvor fort vi kan elektrifisere bilparken, mener daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke/Nobio

 

Prognoser fra Statnett og nett- selskapene forespeiler svært høye investeringstall i kraftnettet, allerede fra 2020. Samtidig er det tilsynelatende liten forståelse i befolkningen, for at dette er kostnader alle strømkunder må betale for gjennom nettleien. – Derfor må alle tiltak som kan redusere investeringer i strømnettet, altså som tar ned effektbehovet, tas i bruk, sier Tomren-Berg og Vivestad.

Utbyggere av nær- og fjernvarme tar sin del av samfunnsoppdraget ved å bygge ut infrastruktur for fornybar effekt. – Blir de alene om å ta denne kostnaden, blir kostnaden for stor, og utbyggingen vil stoppe opp, sier Vivestad og Tomren-Berg.

Behov for investeringer må ses i sammenheng med det nylig innførte forbudet mot fossil mineralolje til byggvarme i 2022 og til oppvarming og driftsbygg i landbruket fra 2025, samt det økte behovet for elektrisk kraft og netteffekt i transportsektoren.

Nobio og Norsk Fjernvarme mener det er viktig å se helhetlig på energisystemet, for å minimere behovet for investeringer der det finnes andre fornybare alternativer enn elektrisitet. Bruk av nær- og fjernvarme er en effektiv og klimavennlig måte å avlaste strømnettet på og gir spesielt god uttelling i de månedene av året når belastningen på strømnettet er størst.

Kan spare milliarder ved å unngå nettutbygging

Biovarme brukes gjerne til å ta grunnlasten og kan avlaste strømnettet i de periodene hvor kapasiteten er sprengt. – Samfunnet kan gjennom dette spare milliarder ved å unngå å bygge unødig høy nettkapasitet for å ta de største effekttoppene, som er de mest kostbare, skriver Vivestad og Tomren-Berg.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB