Bruken av miljøvennlige ovner øker kraftig

Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.

Dette melder SSB. Det ble brent i overkant av 1,1 millioner tonn ved i Norge i 2016. Dette er en liten nedgang fra 2015. 0,9 millioner tonn ved ble brent i boliger og 0,2 millioner tonn ble brent i fritidsboliger. Dette viser nye tall fra vedundersøkelsen, som inngår i statistikken "Produksjon og forbruk av energi, energibalanse".

Illustrasjonsfoto: Nibe

 

Vedforbruket i fritidsboliger utgjorde 21 prosent av det totale norske forbruket. Beregningene viser at det ble brent om lag 30 000 tonn mindre ved i boliger i 2016 enn i 2015.

1,2 millioner husholdninger fyrer med ved

Ifølge familie- og husholdningsstatistikken var det 2,3 millioner husholdninger i Norge i 2016. Om lag halvparten, 1,2 millioner, har fyrt med ved i boligene sine.

I 2016 hadde 730 000, eller 60 prosent av husholdningene som fyrte med ved, ovner med ny teknologi. Ovner med ny teknologi er mer energieffektive enn ovner med gammel teknologi, og de slipper ut mindre svevestøv.

Mengden ved brent i ovner med gammel teknologi er redusert fra 1,3 millioner tonn i 1998 til 0,3 millioner tonn i 2016. Dette er en nedgang på 76 prosent. Samtidig har mengden ved brent i ovner med ny teknologi økt kraftig siden denne type teknologi ble tilgjengelig i 1998. 1 2016 ble 560 000 tonn, eller 62 prosent av veden brent i ovner med ny teknologi.

Halvparten av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring

Fyring med ved i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv. Tall fra utslippsregnskapet viser at det ble sluppet ut om lag 36 000 tonn svevestøv (PM10) i 2016. Av dette utslippet stammet 15 700 tonn, eller 44 prosent, fra fyring med ved i boliger og fritidsboliger.

Størst forbruk i Akershus

Det er stor variasjon mellom fylkene når det gjelder forbruk av ved. Beregningene fra undersøkelsene for 2016 viser at det totale vedforbruket var størst i Akershus med 78 000 tonn, noe som utgjorde 9 prosent av det totale vedforbruket. Minst var forbruket i Finnmark med 15 000 tonn, tilsvarende 2 prosent av det totale vedforbruket.

Størst forbruk per person i Oppland og Telemark

Oppland og Telemark hadde det største vedforbruket per innbygger, vedforbruk i fritidsboliger er ikke medregnet. I de to fylkene brukte hver innbygger i gjennomsnitt over 300 kg ved, noe som tilsvarer omtrent 15 sekker på 60 liter.

Forbruket per innbygger var minst i Akershus og Oslo, hvor det ble brukt henholdsvis 130 og 40 kg per innbygger. På landsbasis brukte hver innbygger i gjennomsnitt 170 kg ved.

Mer fyring på landet enn i byen

Undersøkelsen viser at vedforbruket per husholdning som fyrer, er betydelig mindre i byene enn på landet. Sammenhengen viser seg å være tilnærmet lineær med størrelsen på tettstedet.

I en husholdning i spredtbygd strøk hvor det ble fyrt med ved, ble det i gjennomsnitt brukt 1 160 kg. I tettbygde strøk med mer enn 100 000 innbyggere er det tilsvarende tallet 360 kg.

Mer til peisfyring på hytta

Det ble brent 230 000 tonn ved i fritidsboliger. 28 prosent av hytteveden ble brent i lukket ovn med ny teknologi, mens 59 prosent gikk med i lukket ovn med gammel teknologi og 13 prosent i åpen peis.

Til sammenligning ble 34 prosent av boligveden brent i ovn med gammel teknologi og 4 prosent brent i åpen peis. En større andel av hytteveden går altså med til peisfyring og fyring i gamle ovner enn hva som er tilfellet for veden som blir brent i boliger, melder SSB.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB