EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier ASA

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

Dette melder Norsk Energi.

Moelven Industrier ASA har ambisiøse klima- og miljømålsetninger og har som mål å «bidra til en bærekraftig fremtid i tre».

På Moelvens anlegg på Soknabruket, som er landets største sagbruk med integrert høvleri, har de i praksis vist at de gjør tiltak i tråd med sine målsettinger.

 

 

Bildet viser Moelven Industrier ASAs nye innovative fabrikk for produksjon av hvit trepellets. Foto: Norsk Energi

 

På Soknabruket har de nylig idriftssatt en ny energisentral med to biobrenselsfyrte kjeler, hver på 12 MW. Disse benytter eget restprodukt med bark og fuktig flis som fornybart brensel. Varmen benyttes som tidligere til tørking av trevirke, men nå også til tørking av sagflis for pelletsproduksjon.

For å utnytte en større andel av sine restprodukter, har bedriften investert i en innovativ trepelletsfabrikk med båndtørke, for å tørke egen sagflis som gjør at flisen blir egnet til å produsere trepellets. På den måten får man utnyttet mer av bark og fuktig flis til tørkeformål, samt lokal utnyttelse av sagflisen. Anlegget kan produsere 80 000 tonn pellets hvert år.

Trepelletsmarkedet i Norge er lite, og man har gjort en langsiktig avtale med en svensk industriaktør om leveranse av hele årsvolumet.

Moelven Industrier ASA har vært innovative og fremtidsrettede ved å utvide anlegget på Soknabruket med trepelletsproduksjon, ifølge Norsk Energi.

På den måten utnyttes lokale restprodukter bedre enn tidligere. Det ferdige produktet vil i stor grad erstatte kull og andre fossile energibærere, og dermed redusere klimautslippene. Moelven Industrier har benyttet en innovativ energiteknologi i sitt prosjekt som bidrar til å redusere energiforbruk og kostnader ved framstilling av hvit trepellets. Dette gir bedre lønnsomhet og dermed oppnås internasjonal konkurransekraft for salg av norsk pellets på verdensmarkedet.

Norsk Energis medarbeidere vil med EMIL-prisen verdsette dette gode energi- og klimaprosjektet og berømmer Moelven for sin vilje til ny innenlands industrisatsning.

 

 EMIL-prisen       

EMIL-prisen ble i år delt ut for 38. gang. Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.

Kilde: Norsk Energi

     

 FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB