Har investert i ny flisterminal

Moelven Østerdalsbruket på Koppang har investert 10 millioner i ny flisterminal. Den bidrar til å sikre avsetning på flis, bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i hele Stor-Elvdal kommune.

Daglig leder Anders Grønli i Moelven Østerdalsbruket AS er klinkende klar på at investeringen i en ny flisterminal på Koppang er vesentlig for framtidig drift i en av regionens viktigste bedrifter.

– Ikke bare er investeringen med på å sikre avsetning av biproduktene våre som sagflis, kutterflis og bark. Terminalen gir bedriften også mulighet til å lagre mer flis. Å få til begge deler er kritisk for oss som driver treindustri. Levedyktig industri og sikrere arbeidsplasser på Koppang har også samfunnsøkonomisk betydning for hele østerdalsregionen, sier Grønli i en melding fra Moelven.

 

Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane. Foto: Magne Vikøren

Grønli peker også på at terminalen gjør bedriften i bedre stand til å ivareta kvaliteten på leveranser av biprodukter. – Lastingen av flis har blitt mer effektiv, og i tillegg har vi fått et tryggere og renere inngangsparti til Moelven Østerdalsbruket. Det er heller ikke negativt at tog er et bærekraftig alternativ til biltransport. De 56 togavgangene som henter flis på Koppang tilsvarer 1 750 lastebiler i året, sier sagbrukssjefen på Koppang.

På den offisielle åpningen i forrige uke var også banesjef Stig Moen i Bane NOR. Han har ansvaret for Rørosbanen. – Vi setter stor pris på at det satses offensivt på miljøvennlig godstransport via jernbane. Dessverre er trenden ellers i Norge at det går litt motsatt vei. Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane. Det er mye fokus på godstrafikk via Dovre- og Nordlandsbanen. Moelvens investering på Koppang viser at det også er muligheter med gods på Rørosbanen, sier Moen.

Ordfører Terje Hoffstad i Stor-Elvdal kommune sier at flisterminalen er en investering for framtida, og viser at Moelven tenker langsiktig.  – Virksomheten i seg sjøl og mottaket av tømmer på Moelven Østerdalsbruket er viktig for kommunen og hele regionen. Bedriften er den største private aktøren i kommunen, og skaper ringvirkninger som mange får nytte av, sier Hoffstad.

VS Entreprenør, bygg og anlegg AS fra Tynset har hatt totalentreprisen på bygging av flisterminalen.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB