Øker biogassproduksjonen med 40 GWh

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass skal bli enda større. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.

– Støtten fra Enova er et nødvendig og viktig steg mot en oppskalering av produksjonen vår, og også et viktig skritt for norsk biogassproduksjon som sådan, sier administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS i en pressemelding fra Enova.

 

 F.v. adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova, adm.dir. Håvard Wollan i Biokraft og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Enova

 

Biokraft har 19 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, og produksjonsanlegg ved Norske Skog på Skogn. Biogassanlegget på Skogn har tidligere fått til sammen 82 millioner kroner fra Enova, og har produsert biogass siden 2018. Dagens anlegg produserer årlig 125 GWh biogass, basert på restavfall fra Norske Skog, slakteavfall fra oppdrettsanlegg, og husdyrgjødsel fra bønder på Innherred. Den flytende biogassen benyttes i all hovedsak som drivstoff i busser og lastebiler.

Hurtigruten

Den planlagte oppskaleringen vil øke produksjonen med ytterligere 40 GWh. Det aller meste av den flytende biogassen skal brukes som drivstoff på flere av Hurtigrutens skip som et ledd i å redusere klimagassutslippene. Det vil være første gang at biogass brukes i en så stor skala i skipsfart. Biokraft jobber nå med å ferdigstille de siste avtalene og lånefinansieringen, som må være på plass før byggingen av det nye anlegget kan starte.

– Koronasituasjonen kan naturligvis forsinke denne prosessen, men vi opplever en økende interesse i markedet for biogass, og har stor tro på at vi kommer i mål i løpet av relativt kort tid, sier Håvard Wollan i Biokraft.

Administrerendedirektør i Enova, Nils Kristian Nakstad, mener også at dette prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes.

– Biogass kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslippene både i landtransport, maritim transport og i industrien. Det er fremdeles en del utfordringer som må løses for at markedet for biogass kan fortsette å vokse, men Biokraft har vist at de også kan gjøre butikk av dette. Avtalen med Hurtigruten er et eksempel på at den omstillingen vi er i gang med, kan øke betalingsviljen for denne fornybare energikilden.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB