Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Norsk Bioenergiforening (Nobio) ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret blir arrangert på Scandic Oslo Airport, Gardermoen den 28. mai 2019.

Seminaret vil dreie seg om faglige spørsmål knyttet til drifting av biobrenselanlegg i størrelsesområdet 200 kW til over 10 MW, melder Nobio.

Foto: Nobio

 

Temaer for seminaret:

- Redusert råstofftilgang i flismarkedet – status og langsiktig trend
- Økt brenselfleksibilitet – aktuelle tekniske tilpasninger i varmesentralen
- Vedlikehold og optimalisering av transportsystemer i varmesentralen
- Datasikkerhet og sikring av styringssystemene
- Sikkerhet i energisentraler
- Beredskap for rask igangkjøring av anlegget ved uhell og driftstans
- Optimalisering av styringssystemene

Seminaret blir avsluttet med debatt rundt temaet «Brenseltilgang og markedsutsikter – hvordan sikre tilgang på flis?»
Debatten innledes av:
Odd Egil Reinås, Bioenergy
Jan Topstad Norsk Bioenergi
Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Alle deltakere på seminaret inviteres til å delta aktivt i diskusjonen

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

Program finner du her!

Påmelding,her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB