Statkraft og Södra skal bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff

Selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %), skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert 2. generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år, og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019. Enova bidrar med om lag 25 prosent av finansieringen.

Illustrasjonsfoto: Enova

 

– Avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossilt til fornybart energiforbruk i transportsektoren. Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig for Statkraft å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Demonstrasjonsanleggets formål er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoffprodukter, samt å teste ulike råvaretyper. Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes.

Södra og Statkraft dannet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med sikte på å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvarer. Kapasiteten på en fullskala produksjonslinje vil være rundt 100 til 150 millioner liter biodrivstoff hvert år. I første omgang vil tungtransport langt på vei være avtaker for produktet, men det vil arbeides for å kvalifisere biodrivstoffet for bruk i lufttransport.

Markedspotensialet er stort. Hvis det bygges ti biodrivstoffanlegg i Norge og Sverige vil disse kunne produsere opp til 1,5 milliard liter årlig. Det tilsvarer 13 prosent av mengden drivstoff som i dag går til veitransport i disse markedene.

Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte. – Det er en veldig god nyhet at Statkraft og Södra investerer i løsninger som kan bidra til omlegging fra fossil til fornybar energibruk i transportsektoren. Støtten fra Enova skal bidra til å verifisere og tilpasse den valgte teknologiløsningen i piloten, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova en melding fra Enova.

– Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen Zero i en kommentar. – Dette er en viktig teknologiutvikling og et godt eksempel på hvordan Norge bør bruke sin store kompetanse innen prosessindustri, og utvikle viktige globale teknologier, sier Holm.

– Biodrivstoff fra skog er en viktig klimaløsning for å redusere bruken av fossilt drivstoff i spesielt luftfart, skip og tungtransport. Det er gledelig at Statkraft og Södra går foran i det grønne skiftet i drivstoffproduksjonen, sier Holm. – Sammen med elektrisitet og hydrogen muliggjør biodrivstoff en fossilfri transportsektor.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB