Bane NOR Eiendom fikk LOS Energy Award 2017

Tirsdag 31. oktober ble Bane NOR Eiendom tildelt prisen LOS Energy Award 2017. Prisen ble tildelt av administrerende direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen. Dette er tredje gang prisen blir utdelt.

Basert på nominasjoner fra fagfolk i ulike bransjer, har en fagjury fra LOS Energy kommet frem til at Bane NOR Eiendom er blant de beste i landet på smart energibruk. Det er ikke første gang eiendomsselskapet er i finalen i LOS Energy Award. ROM Eiendom, som ble en del av Bane NOR Eiendom tidligere i år, var blant finalekandidatene under fjorårets kåring.

 

Seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby, fikk overbrakt LOS Energy Award fra direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

– Vår satsing på bærekraft er en stor del av virksomhetens identitet. Det er hyggelig at det målrettede arbeidet vi har lagt ned over mange år blir lagt merke til, og at vi får en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, sier seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby. Hun mottok prisen på vegne av Bane NOR Eiendom.

– Målet vårt er at vi skal ha energieffektive løsninger i alle bygg, og at leietagerne skal bruke minst mulig strøm. Vår eiendomsportefølje består av bygg i alle størrelser, og vi er opptatte av å finne energieffektive løsninger i alle bygg – uavhengig av byggets størrelse. Selvfølgelig er de omfattende energisparingstiltakene i de største byggene viktige, men vel så viktige er alle energisparingstiltakene i de små byggene som til sammen utgjør en stor forskjell. Vi må tenke helhetlig hvis vi skal lykkes, og det er denne prisen et bevis på at vi gjør, sier Sunsby ifølge Los Energy.

– Miljø og samfunnsansvar står høyt på dagsordenen i Bane NOR Eiendom, og i miljøstrategien har vi tre miljøambisjoner som skal bidra til et klimanøytralt samfunn, sier Sunsby til Tekniske Nyheter. – Vi legger til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkter, utvikle bærekraftige bygninger og å forvalte alle byggene våre på en miljøvennlig måte.

Bane NOR Eiendom har gode eksempler på utvikling av bærekraftige bygninger. – I 2016 sto det nye kontorkomplekset i Zander Kaaes gate 7 i Bergen ferdigstilt, med Breeam Very Good-klassifisering, passivhusstandard og energiklasse A. Kontorprosjektet Trappehuset ved Trondheim stasjon ble ferdigstilt med BREEAM-NOR Very Good-klassifisering. Selv sitter vi i et BREEAM-NOR Excellent-klassifisert bygg som vi ferdigstilte i 2013, sier Sunsby.

I tillegg jobber Bane NOR Eiendom kontinuerlig med ressursforbruket i eksisterende bygninger, som til dels er gamle, fredede og vernede bygninger. – Vi har et godt energi- oppfølgingssystem, som vi bruker i driftsmøter og liknende, både for å kunne planlegge tiltak, men også for å følge opp resultatene av gode enøk-investeringer, sier Sunsby. – I tillegg arrangerer vi fagdager i samarbeid med vår driftsleverandør ISS, for at alle som jobber med drift, vedlikehold og fornyelser av våre bygg skal ha energiforbruk og effektforbruk høyt på agendaen.

Grønne leieavtaler

Omlegging til LED-lys med integrert styring i Lillestrøm P-hus har ført til en reduksjon i energiforbruket på 60 prosent. – Et annet spennende prosjekt er utskiftning av 230 damplamper á 400 watt med 310 LED-lamper i Toghallen i Lodalen. Det skjer som en del av ordningen ”Grønn leieavtale”, sier Sunsby.

Ved ”Grønn leieavtale” er leietaker med på å finansiere den investeringen som gjøres. – Energikostnadene vil gå betydelig ned, og noe av besparelsen vil dekke en miljøleie som løper til investeringen er nedbetalt. Det kan betegnes som en vinn-vinn-ordning, som kommer både miljøet, eier og leietaker til gode, sier Sunsby.

Snittforbruk på cirka 250 kWh/m2

Bane NOR Eiendom har et snittforbruk på cirka 250 kWh per m2. – Men ettersom vår portefølje består av svært forskjellige bygg, alt fra små og store togstasjoner  til togverksteder med alt fra døgndrift til kun dagskift, er det veldig vanskelig å sette seg et mål for spesifikt energiforbruk, sier Sunsby. – Vi har fokus på det enkelte bygg, og prøver å finne relevante og gode tiltak i hvert enkelt bygg. Dette kan variere fra store investeringer til endring av driftsrutiner.

– Vi er også helt avhengige av et tett og godt samarbeid med leietager, og energiforbruket varierer med type leietager og deres aktivitet, sier Sunsby til Tekniske Nyheter.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 35/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!


 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB