– Det krever stadig mer kunnskap å drifte byggene riktig

– Vi har høye miljøambisjoner, som ikke kan nås uten betydelig kunnskapsbasert innsats, sier miljøkoordinator i avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg, Rune Stenbro.

Dette melder Grønn Byggallianse.

Det å sikre miljøvennlig oppfølging og drift av bygg, er sentralt for å redusere miljøpåvirkningen fra bygg- og eiendomssektoren. Ansatte som kan drifte bærekraftig, er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom, og det tar Statsbygg på alvor. – Vi ønsker å ta klimaansvar. Sirkulærøkonomi er et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer. For å få dette til i praksis er det avgjørende å øke miljøkompetansen blant de ansatte i drifts- og vedlikeholdsavdelingen, sier Stenbro.

Driftsleder ved Stavanger fengsel Øystein Espevold. Her i byggets hjerte, teknisk rom. Foto: Statsbygg

 

Klima og miljø er et strategisk satsningsområde for Statsbygg. Ved å styrke miljøkompetansen blant ansatte, kan de også møte krav fra stadig mer miljøbevisste eiere og leietakere. – Utviklingen skjer raskt, og vi jobber kontinuerlig med å heve kompetansen innen miljø og klima, sier Stenbro.

Grønn drift er mer enn energieffektivisering

Øystein Espevold er overingeniør i avdelingen for drift og vedlikehold i Statsbygg. Han er driftsleder for Stavanger fengsel og utrullingsleder for et landsdekkende BAS/EOS-prosjekt i Statsbygg. Espevold har tatt opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift hos Grønn Byggallianse, og har dermed fordypet seg i SD-anlegg, ventilasjonssystem, miljøledelse og miljøoppfølgingssystem, lys og belysning, vannbårne varmeanlegg og inneklima.

– Vi ønsker å ta klimaansvar. Sirkulærøkonomi er et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer, sier miljøkoordinator Rune Stenbro i Statsbygg. Foto: Statsbygg

 

– Opplæringen ga meg en helhetsforståelse for de ulike sidene ved grønn drift. Jeg fikk også kunnskap om hvilke krav vi kan stille til bransjen innen de forskjellige emnene, sier Espevold. Inneklimaet er den vanligste årsaken til at kunder klager, og Espevold er opptatt av å ha et godt inneklima i sine eiendommer.

– Det største utbyttet jeg fikk, var forståelsen av hva et godt inneklima er og hvilke faktorer som påvirker inneklimaet. Uten god kjennskap til varmeanlegg, ventilasjonssystemer, lys og andre faktorer, kan en ikke oppnå et godt inneklima for kunden, sier han.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 25/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB