Energiforbruket i Lillestrøm Senter Syd parkeringshus er redusert med 60 prosent

Med den nye LED-belysningen i Lillestrøm Senter Syd parkeringshus, har Bane NOR Eiendom til nå oppnådd en besparelse på 60 prosent. I tillegg blir levetiden for det nye anlegget svært lang, og drift- og vedlikeholdskostnadene er lave.

– Vi håpet på 60 prosent energibesparelse og er veldig fornøyde med dette prosjektet, sier seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby til Tekniske Nyheter.

Lillestrøm Senter Syd parkeringshus eies av Bane NOR Eiendom og drives av Q-park. Parkeringshuset har tre plan, og tredje plan er utendørs på taket. Belysningen i hele parkeringshuset var moden for utskiftning. Lyset stod på hele døgnet og hele året. Parkeringsområdet på taket hadde lyskastere som ga mye blending, og belysningen på deler av disse arealene var også ute av drift og med kvikksølv damplamper, kan vi lese i en Case studie laget av Philips Lighting.

 

Belysning før (øverst) og etter utskiftningen til LED. Foto: Philips Lighting

 

Bakgrunnen for å skifte ut belysningen var både en strategisk og en driftsmessig beslutning hos Bane NOR Eiendom.  – I Bane NOR Eiendom har vi en miljøstrategi som innebærer en målsetning om å redusere strømforbruket for våre eiendommer. Vi var på befaring i Lillestrøm Senter Syd parkeringshus i dagslys og så at all belysning stod på fullt, også oppe på taket. Den gamle belysningen brukte altfor mye energi i tillegg til at styresystemet ikke fungerte. Det er også driftsmessige fordeler med å bytte belysning siden armaturene hadde begynt å feile, og dette ga økte vedlikeholdskostnader, sier eiendomssjef Monica Leirvik i Bane NOR Eiendom.

Det var også behov for stadige skifter av lysrør. Bane NOR ønsket en ny belysning med LED, og har hatt en dialog med Philips Lighting Norway AS etter en innledende anbudsprosess hvor de ble valgt.

De presenterte løsningen GreenParking med Philips Pacific LED-armaturer for Bane NOR Eiendom. – Konseptet hørtes veldig bra ut, ikke minst med styringsmuligheter og fleksibel soneinndeling som dette systemet gir muligheter for, sier Leirvik.

Fleksibel og intelligent løsning, et riktig valg

Belysningskonseptet GreenParking som er valgt i parkeringshuset, har programmerbare funksjoner som er svært fleksible. Det er trådløs kommunikasjon mellom armaturene, og lysstyringen skjer med eksterne trådløse bevegelsessensorer som er optimalt montert i forhold til bevegelse av gående og kjøretøy i parkeringshuset, slik at lyset er på før man kommer inn i området man beveger seg inn i.

Med GreenParking-løsningen kan området inndeles helt fritt i soner. Generelt kan enkeltarmaturer som tennes samtidig med at man beveger seg, oppfattes som mindre trygt, og omgivelsene rundt kan også oppfattes som mørke, mens ved å tenne alt lyset i hele etasjen blir det et høyere energiforbruk.

I Lillestrøm har man valgt å gruppere, slik at sonene ikke blir for store, men samtidig slik at besøkende opplever det lyst rundt seg, og at det føles opplyst og trygt. I Lillestrøm SenterSyd består etasjene av flere avdelinger med vegger som deler arealet inn i naturlige soner.

Frittstående bevegelsessensorer med trådløs kommunikasjon benyttes for styring av lyset, og det er enkelt å koble til flere sensorer hvis ønskelig.

Belysningen inne i parkeringshuset dimmes ned til 10 prosents lysnivå hvis ikke bevegelse er registrert i fire minutter. Belysningen oppe på taket har dagslyssensor og slåes helt av når det er lyst. Fullt lys kommer på når det er mørkt nok, og en nattesenkingsfunksjon ned til 25 prosents lysnivå inntrer mellom klokken to og fem på natten.

Hele programmeringen av soner, tider og nivåer foretas med en trådløs fjernkontroll, og man kan enkelt lage soner og gruppere armaturer etter ønske, helt tilpasset ethvert areal.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 36/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB