– EPC-kommunene vil gå fra 207 til 135,6 kWh per m2

Statistikk fra gjennomførte EPC-prosjekter i norske kommuner viser at spesifikt energiforbruk i gjennomsnitt går ned fra 207 til 135 kWh per m2, gitt at kommunene gjennomfører tiltakspakken som er foreslått av entreprenørene. Statistikken er utarbeidet av sivilingeniør Kjell Gurigard på oppdrag for Enova.

– Statistikken baserer seg på perioden fra 2010 til september 2017, og er fra EPC-prosjekter hvor jeg har vært rådgiver for kommunene, sier Gurigard. – Det er snakk om 61 EPC-prosjekter. Det har vært cirka 1 150 bygg med i prosjektene, og totalt areal er på 2,72 millioner m2. – Totalt førforbruk av energi var på 564 GWh, noe som fører til et snittforbruk på 207 kWh per m2, sier Gurigard.

 

Kjell Gurigard på Rautinden. Bildet er tatt i forbindelse med et EPC-møte i Tromsø kommune. Foto: Jon Geir Iversen

I gjennomsnitt var sparetilbudet i sum fra entreprenøren, på 189 GWh per år innenfor inntjeningstiden på ni år.  Det vil si en reduksjon på 33,5 prosent. – Gjennomsnittlig energiforbruk etter EPC-prosjektet er 135,6 kWh per m2, hvis kommunene gjennomfører tiltakspakken som er foreslått av entreprenør, sier Gurigard.

Kommuner velger ofte flere tiltak

De tallene som ligger til grunn for statistikken, er baserte på de tiltakspakkene entreprenørene har vunnet anbudskonkurransen på. – Men oftest gjennomfører kommunene mer enn de tiltakene som er i vinnerpakkene, sier Gurigard.

En entreprenør kan for eksempel i anbudet foreslå 200 tiltak for 20 millioner kroner, mens det er 300 tiltak som er beskrevet. – Da blir det en vurdering av dette i kommunen. De velger kanskje å skifte et dårlig ventilasjonsanlegg på en skole, selv om det ikke nødvendigvis er et lønnsomt tiltak, men gjør at inneklimaet blir bedre. De kan også velge å skifte vinduer på rådhuset, selv om det kortsiktig er ulønnsomt, sier Gurigard.

– I de prosjektene hvor det er to forskjellige investeringspakker til behandling, en grunnpakke og en tilleggspakke, ser vi ofte at det er tilleggspakken som vinner, sier Gurigard. – Politikerne velger ofte den største pakken.

Passer for alle typer kommuner

Til nå er det en overvekt av mellomstore og mindre kommuner som har gjennomført EPC-prosjekter. – Det kan være at større kommuner har en større organisasjon og har mer greie på energibruk enn i en liten kommune, og dermed tror de at de kan gjennomføre dette selv, sier Gurigard. – Men jeg tror EPC er like aktuelt for store som for små kommuner.

 

På Gulset sykehjem i Skien kommune er det gjennomført EPC-tiltak. Skien kommune gjennomførte 360 tiltak i sitt EPC-prosjekt. Foto: Jallapress

 

Han mener også at det er en god idé for små kommuner å gå sammen om felles utlysninger, som for eksempel fire kommuner i Østerdalen og fem kommuner på Møre har gjort. – Da blir de sterkere i forhandlingene, men kontrakten blir skrevet mellom hver enkelt kommune og entreprenøren, sier Gurigard.

Tre barrierer

Ifølge Gurigard er det tre barrierer som gjør at det blir gjennomført få energitiltak i norske kommuner. – Den ene går på politisk- og administrativ prioritering. Det er tøffere og gir mer mediaoppslag å bygge et sykehjem, en skole eller en barnehage som passivhus enn å etterisolere et loft eller skifte vinduer, sier han. – Den andre barrieren går på kapasitet i kommunen. Det å ”rigge til” underlaget, og få sendt det ut på Doffin. Er det flere hundre tiltak som skal gjennomføres på et par år, så er det mye som skjer. Den siste barrieren går på manglende kompetanse.

– Hvis et EPC-prosjekt blir gjennomført riktig, vil det begrense barrierene svært mye. KS har laget maler for bruk i EPC-prosjekter i kommunene. Det er svært viktig at disse malene brukes. Risikoen blir etter min mening stor dersom dette ikke gjøres, sier Gurigard.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 34/2017. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB