EPC-kontrakt skal redusere energikostnadene med 30 prosent

Boligbygg Oslo KF og ÅF signerer en kontrakt om energibesparelser (EPC) for over hundre bygninger.

– Målet er å redusere kostnadene med nesten 30 prosent, forteller Torfinn Lysfjord, som er seksjonssjef for dette området i ÅF Advansia.

Det spesielle med denne tjenesten er at ÅF Advansia garanterer for energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen. Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen innenfor gitte investeringsrammer, og Boligbygg har estimert investeringskostnadene til 75 MNOK inkl. mva.

Bildet viser Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo som er et av byggene i EPC-prosjektet til Boligbygg. Foto: Boligbygg

 

– Med utstrakt bruk av energi- sparekontrakter (EPC) i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser, fortsetter Lysfjord.

– Vi startet med å ta en gjennomgang av alle Boligbyggs bygg med en størrelse på over 400 kvadratmeter, sier seksjonssjef Torfinn Lysfjord i ÅF Advansia. Foto: ÅF Advansia

 

EPC-modellen består av 3 faser; analyse, entreprise og drift. I analysefasen gjennomføres en enøk-analyse for å identifisere relevante tiltak. Deretter gjennomføres entreprisen med prosjektering, anskaffelse og installasjon av produkter for å sikre optimale resultater i leveransen. I den siste fasen, som er driftsfasen, overvåkes bygget, avvik korrigeres og besparelser måles.

Modellen sikrer at Boligbygg tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energiforbruket i boligmassen, sier Lysfjord.

Boligbygg tenker nytt med EPC

Høsten 2016 lanserte det kommunale boligforetaket Boligbygg Oslo KF sin egen miljøstrategi for 2016-2020. EPC vil bidra til å nå målet om å redusere energiforbruket i Boligbyggs heleide kommunale boliggårder med 15 prosent i løpet av 2020.

– For å få til dette måtte vi tenke nytt, og derfor endte vi opp med å velge EPC, som ett av flere virkemidler, sier Marte Paus Vadem, som er EPC-fasilitator for Boligbygg, innleid fra WSP Norge.

– Vi startet med å ta en gjennomgang av alle Boligbyggs bygg med en størrelse på over 400 kvadratmeter, og endte opp med en liste på omtrent 150 bygninger. Etter en grundigere gjennomgang, kom vi fram til at 103 bygninger egner seg for dette prosjektet, fortsetter Vadem.

Bygningene har til sammen et areal på rundt 370 000 kvadratmeter og et totalt energiforbruk på 72 000 000 kWh. I alle bygningene har leilighetene enten felles oppvarmingssystem, felles tappevannsforsyning eller felles ventilasjonssystem.

Satsningen er ny for ÅF Advansia og responsen fra markedet er god. – Med vår kompetanse og erfaring i å lede og håndtere store og komplekse prosjekter, er vi trygge på å ta en helthetlig rolle som også inkluderer ansvaret som entreprenør, avslutter Lysfjord.

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB