Full gatebelysning kun når det er trafikk

Radarstyrt gatelys på fylkesvei 155 Utstranda i Hole gir allerede stor effekt. Ukentlig spares det 2 100 kilowattimer.

Det viser målinger gjort den første måneden anlegget har vært i drift. Det gjør også at investeringen i det radarstyrte gatelyset vil bli nedbetalt på fire og et halvt år, melder Statens vegvesen.

– Anlegget har vært dimmet ned til 20 prosent av full styrke i 76 prosent av den totale tiden veilyset har vært på, forteller Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

20 prosents styrke uten trafikk

Når det ikke er trafikk på den ni kilometer lange strekningen langs Tyrifjorden, dimmes lyset automatisk ned til 20 prosents styrke. Full belysning er det bare når veien har trafikk.

Teknologien heter comlight og er norskutviklet. Langs fylkesvei 155 i Hole er det montert led-lys på 220 stolper. På hver av de 220 stolpene er det også montert en liten, svart radarboks, som sørger for automatisk dimming av lyset når veien ikke har trafikk.

Fullt lys når bilen kjører forbi. Foto: Kjell Wold

 

På fagspråket heter dette aktivitetsstyrt veibelysning. Det betyr kort og godt at styrken på veibelysningen styres av trafikken på veien til enhver tid.

En måneds drift

Midt i oktober ble anlegget satt i drift. Nå er litt over en måned gått, og de første resultatene foreligger. Anlegget fungerer perfekt og helt etter planen.

Byggeleder Ståle Fredheim og elektroingeniør Ottar Bjørnstad var nylig på befaring på veien og kunne ved selvsyn se at lysanlegget gikk opp og ned i lysstyrke ettersom trafikken kom og gikk.

Når en bil hadde passert der vi stod, gikk det noen sekunder før gatelyset ble kraftig dempet. Da det kom en ny bil etter en stund, ble gatelyset automatisk skrudd opp til 100 prosents styrke og dimmet sakte ned igjen når den hadde passert.

Gode resultater

– Anlegget fungerer på samme måte, og like bra overfor myke trafikanter. Vi vurderer også å sette ned anlegget til 80 prosent av full styrke som maksnivå, forteller Ottar Bjørnstad. Han er begeistret for det han ser og resultatene av de første målingene.

Ideen og anlegget i Buskerud er utviklet i nært samarbeid med kollega Ragnar Gjermundrød i Vestfold, som har testet tilsvarende anlegg i mindre skala i Vestfold.

De ni kilometerne med dimmet, radarstyrt gatelys langs fylkesvei 155 ved Tyrifjorden, er landets største i sitt slag for moderne gatebelysning.

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB