Skal gjennomføre EPC i 17 bygg

Bergen kommune og ÅF har signert en kontrakt om energibesparelser (EPC) for 17 av sine bygninger

– Målet er å redusere kostnadene for energi, effekt og vann med cirka 50 prosent for disse bygningene, hvilket innebærer en besparelse på 8,5 GWh, forteller Torfinn Lysfjord som er seksjonssjef for dette området i ÅF Advansia i en pressemelding.

Det spesielle med denne tjenesten er at ÅF Advansia garanterer for energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen. Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen innenfor gitte investeringsrammer. Bergen kommune har avsatt en investeringsramme på cirka 30 MNOK inkl. mva. for å redusere driftskostnadene for disse bygningene.

EPC-teamet hos ÅF Advansia, Maria Nordin og Torfinn Lysfjord. Foto: ÅF


– Med en utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam, osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser, fortsetter Lysfjord.

EPC-modellen består av 3 faser; analyse, entreprise og drift. I analysefasen gjennomføres en enøk-analyse for å identifisere relevante tiltak. Deretter gjennomføres entreprisen med prosjektering, anskaffelse og installasjon av produkter for å sikre optimale resultater i leveransen.

I den siste fasen, som er driftsfasen, overvåkes bygget, avvik korrigeres og besparelser måles.

Maria Nordin fra ÅF Advansia er prosjektleder og utdyper videre at det besnærende med modellen er at Bergen kommune tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energiforbruket i boligmassen. Det er positivt at kommunenes fokus er å gjøre reell enøk og ikke bare studier, analyser, vurderinger og sertifiseringer av bygningsmassen av ymse slag.

Bergen kommune har stort fokus på miljø og jobber målrettet for å redusere kommunens energiforbruk. EPC er valgt som et av verktøyene for å nå kommunens klimamål. Innen 2020 vil EBE spare 15 prosent energi, i forhold til snitt 2015-2017. EPC pilot- prosjektet vil bidra til at EBE når sitt energisparemål om å spre ytterligere energi, fra 2020 til 2030. Innen 2030 har EBE mål om å spare 25 prosent energi, i forhold til snitt 2015-2017.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 1/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB