Skal redusere energiforbruket med 25 prosent innen 2020

Bodø kommune tar energieffektivisering på alvor, og ambisjonen er å redusere energiforbruket med 25 prosent innen utgangen av 2020.

Dette melder Bodø kommune på sine nettsider. Ifølge SINTEF viser flere internasjonale studier at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Energieffektivisering i bygg vil være et meget viktig bidrag for å oppnå et bærekraftig energi- system som møter internasjonale forpliktelser med hensyn til klima- gassutslipp.

 

 Fra venstre: Jonny Heggen (driftsoperatør), Jesper Brodersen (kontorleder FDVU) og Ole-Arne Torsvik (energirådgiver). Foto: Bodø kommune/Per Inge Johnsen

 Bodø kommune tar energieffektivisering på alvor, og har satt langsiktige innsparingskrav for sin bygningsmasse. Innen 2019 skal effektiviseringen bidra til reduserte energikostnader på 6,4 millioner kroner.

Utbyggings- og eiendomsavdelingen v/enøk-rådgiver Ole Arne Torsvik har, siden han begynte i Bodø kommune i mars 2017, jobbet med energieffektiviseringstiltak i kommunens bygg. Man ser allerede gode resultater av effektiviseringen, blant annet i Bankgata Flerbrukshall og på Bodøsjøen skole, hvor energiforbruket er redusert med henholdsvis 18,5 og 17,7 prosent. Hittil har tiltakene ført til en samlet reduksjon på 926 000 kr. Dette er en reduksjon på seks prosent sett i forhold til 2016, på de bygg man har jobbet med. Tiltakene ble satt i drift siste halvår 2017, slik at man anslår at effekten blir omtrent det dobbelte i løpet av et helt driftsår. Forventet besparelse i 2018 er 2,4 millioner kroner, skriver kommunen på sine websider.

Tiltakene som er satt i gang, innebærer optimalisering av teknisk drift av bygg, oppgradering av automatikk, sentral driftskontroll og ventilasjonsanlegg samt installasjon av varmepumper med energibrønner. I tillegg til å redusere energiforbruket, oppnår man også bedre inneklima for brukerne av byggene, i form av bedre luftkvalitet, stabile temperaturer og mindre støy.

I 2017 var hovedfokuset rettet mot tiltak i skolebygg, mens det i 2018 planlegges å utføre tiltak i barnehager. Optimalisering av andre bygg vil også bli prioritert løpende i 2018. 

Hovedmålet er å jobbe videre med samme fokus inntil man har kontroll på hele bygningsmassen som kommunen har ansvar for. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med 25 prosent innen utgangen av 2020.  

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB