Sparte 10 millioner uten en eneste investering

I et samarbeid med Entro er energiforbruket redusert med nesten ti prosent i løpet av ett år ved Universitetet i Oslo (UiO). Besparelsene er oppnådd utelukkende gjennom optimalisering av driften, det vil si gjennom en bedre utnyttelse av de tekniske anleggene og styringen av disse.

Dette melder Entro i sitt siste nyhetsbrev. – Det faglige løftet som prosjektet har gitt de ansatte ved driftsavdelingen, har også gitt et bedre arbeidsmiljø, sier seksjonssjef for bygningsdrift ved UiO, Steffen Hellesøe, til Entro. Nå går det litt prestisje i å oppdage og utnytte nye forbedringsmuligheter. De faglige utfordringene har en positiv effekt på humøret, folk backer opp og roser hverandre og det blir et viktig bidrag i å gjøre UiO til et grønnere og mer miljøvennlig universitet.

 

 Universitetet i Oslo har ansvar for rundt hundre ulike bygninger med over 600 000 m2 samlet areal. Bildet ovenfor illustrerer et av UiOs bygg. Foto: Anders Lien, Domus Media

 

– Besparelsene er oppnådd uten investeringer i tekniske anlegg, sier Entros prosjektleder Tor Lindholt. – Vi har vært tro mot prinsippet om å gå etter de lavest hengende fruktene først, det vil si de tiltakene som gir mest igjen for pengene for oppdragsgiver.

Dette første året er det kun satset på driftsstøtte og driftsoptimalisering. Fokus har vært på å utnytte de ressursene som allerede finnes, på opplæring av driftspersonalet og optimalisering av eksisterende utstyr og styringssystemer.

 

– Dette prosjektet dreier seg rett og slett om å investere i UiOs driftere, og den investeringen har gitt en fantastisk avkastning, sier Tor Lindholt i Entro. Foto: Entro


Forbedringsprogrammet startet med en befaring av de største byggene og gjennomgang av alle styringssystemer sammen med driftsteknikerne. Deretter ble alle innstillinger av ventilasjon, energi- og vannforbruk kontrollert og justert for å finne de optimale innstillingene, både økonomisk og driftsmessig. – På den måten fikk de som har ansvaret for den daglige driften, en økt bevissthet om sparepotensialet ved å gjøre de riktige tilpasningene. Det sikrer at kompetansen er godt forankret i organisasjonen, også etter at rådgiverne har avsluttet sitt arbeid. Dette prosjektet dreier seg rett og slett om å investere i UiOs driftere, og den investeringen har gitt en fantastisk avkastning, sier Tor Lindholt.

 

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB