Starter detaljerte energimålinger i sykehjem, hoteller og leilighetsbygg

Prosjektet VarmtVann2030 er godt i gang etter oppstarten i april 2017. Fra november starter detaljerte energimålinger i sykehjem, hoteller og leilighetsbygg.

Målet med VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper, gjennom bedre forståelse av varmtvannsbehovet. Prosjektet har fokus på sykehjem, hoteller og boligbygg, siden dette er bygg med et høyt behov for varmtvann, melder Sintef i en pressemelding.

Mange systemer overdimensjoneres

Det er viktig med gode målinger og erfaringstall for å kunne dimensjonere anlegg riktig. For varmtvannssystemer er disse mangelfulle per i dag, og mange systemer overdimensjoneres – ”for sikkerhets skyld”.

 

Bjørn Ludvigsen tester måleutstyr for bruk av varmtvann hos SINTEF Byggforsk. Utstyret vil nå plasseres i utvalgte bygg. Foto: Sintef

 

Prosjektpartnerne erfarer at dette fører til at anlegg og styringssystemer ikke fungerer optimalt i vanlig drift. For eksempel, så vil en overdimensjonert ventil føre til at returtemperaturen på vannet blir høyere, til fjernvarme og andre energikilder. Dette gjør anlegget mindre effektivt, og reduserer også muligheten for å benytte fornybare energikilder.

– Prosjektet VarmtVann2030 vil få fram dimensjonerende data, slik at varmtvannssystemer kan dimensjoneres riktigere framover, sier forsker Åse Lekang Sørensen ved SINTEF Byggforsk.

Samarbeider med ni næringslivspartnere

SINTEF Byggforsk og NTNU samarbeider med ni næringslivspartnere i prosjektet. Varmtvannsforbruket studeres i sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, hoteller fra Olav Thon og leiligheter fra Obos og Boligbygg. Også produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor er partnere i prosjektet.

I første omgang er det behov for økt kunnskap om den faktiske bruken av varmtvann. Etter prosjektoppstart våren 2017 er det derfor kartlagt om det finnes eksisterende målinger som kan analyseres. Slike langtidsmålinger gir blant annet informasjon om det totale varmtvannsforbruket gjennom året. Det samles også inn informasjon om bygningene hvor det gjøres målinger, og om hvordan byggene brukes.

Prosjektet vil nå gjøre egne og mer detaljerte energimålinger i utvalgte bygg. Det mobile måleutstyret er testet hos SINTEF Byggforsk, og vil flyttes fra sted til sted. Først ut er Stovnerskogen sykehjem fra november. De detaljerte målingene vil blant annet gi informasjon om varmetap og døgnvariasjoner.

Prosjektet inkluderer en doktorgradsstudent ved NTNU, som vil analysere energimålinger og bygningsinformasjon. Dmytro Ivanko ble ansatt sommeren 2017, og startet arbeidet i oktober.

Prosjektet VarmtVann2030 varer i fire år. Prosjektet finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og næringslivspartnerne.

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB