Studentsamskipnaden fikk Trondheim kommunes energisparepris

Energi- og miljøtiltakene i boligprosjektet Moholt 50|50 imponerte juryen for energispareprisen. – Et genialt prosjekt som representerer nytenkning og innovasjon, sa juryleder og varaordfører Ola Lund Renolen under prisutdelingen.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kunne juble aller mest da Trondheim kommune onsdag markerte energispareprisens 10-årsjubileum med utdeling av prisen for 2017.

– Dette er veldig stor stas for oss. Vi har jo bygget disse boligene først og fremst for studentene. At det blir lagt merke til, er veldig artig. Fryktelig mange vil besøke disse boligtårnene. Besøkslistene er lange, og velvillige studenter stiller opp og viser fram hjemmet sitt, fortalte boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit.

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt som i dag huser nesten 700 studenter, barnehage, bibliotek og aktivitetshus, butikk og næringsliv. Prosjektet har fått en rekke priser, blant annet Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2017.

Etter juryens mening er Moholt 50|50 et eksempel på hvordan spranget fra Zero Emission Buildings (ZEB) til Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) kan se ut.

 

 

Fra prisutdelingen. Varaordfører og juryleder Ola Lund Renolen, energirådgiver Thore Larsen, Tempero Energitjenester; boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås, Sit; prosjekt- og utviklingssjef, Lars Meland, Sit og drifts- og vedlikeholdssjef  Jan Håkon Bekkavik, Sit. Foto: Carl-Erik Eriksson

 

Det geniale og spesielle med Moholt 50|50 og som gjør at prosjektet skiller seg ut på en enestående måte, er nettopp den områdetankegangen og områdeutviklingen som prosjektet representerer. Studentsamskipnaden viser hvordan vi kan strekke oss fremover ved å ha fokus på område og sammenheng og ikke bare selve bygget, mener juryen.

Juryen berømmer hvordan nullutslippstankegangen i utvidelses- og fortettingsprosjektet på Moholt studentby kommer til syne gjennom den miksen av miljøteknologi som brukes til energisparing og for å redusere både miljø- og klimabelastninger. Juryen mener at energi- og miljøtiltakene på Moholt 50|50 representerer nytenkning og innovasjon. Samtidig er de fremragende eksempler på hvordan forsyningssikkerheten for energi kan styrkes ved å utnytte lokal og fornybar omgivelsesenergi fra jordvarme og sol.

– Årets prisvinner er et godt eksempel på en helhetlig områdetankegang, der den enkelte bygning sees i sammenheng med omgivelsene, sa varaordfører Ola Lund Renolen.

Boligblokkene i Moholt 50|50 er bygget i massivtre. Varaordfører Renolen trakk frem studentene i nybyggene som ambassadører for et godt og bærekraftig bomiljø med godt inneklima.

– Prosjektet fremmer bruken av fornybare materialressurser i byggebransjen, noe som gir reduserte klimautslipp og er mindre energikrevende, poengterte Renolen.

Energispareprisen deles ut hvert år av Trondheim kommune til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom.

  

Moholt 50|50

Moholt 50|50 er et utvidelses- og fortettingsprosjekt av Moholt studentby som ble oppført i perioden 1964-74. Det er bygd 632 nye hybelenheter i 5 boligblokker á 9 etasjer, samt barnehage i 3 etasjer for 171 barn. Prosjektet omfatter også bydelsbibliotek/aktivitetshus (byggestart 2017), servicefunksjoner som legesenter, frisør, treningssenter, fellesvaskeri, et areal dedikert til studentfrivilligheten, en matbutikk med tilbud til det store flerkulturelle miljøet som er på Moholt og en allmenning som knytter sammen alt til et helhetlig bydelsområde.       

Kilde: Trondheim kommune   

 Mer om energibehov og energibruk på Moholt 50|50finner du i EnergiRapporten nr. 40/2017. Bestill abonnement på EnergiRapporten her!

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB