Undervisningsbygg satser på miljø

Undervisningsbygg har lansert en ny miljø- og energistrategi. Målet er blant annet utslippsfrie byggeplasser, humlevennlige skoler og mer gjenbruk.

– Vi er en del av en global, nasjonal og kommunal klima- og miljødugnad. Og vår visjon er at vi skal ha bærekraftige skolebygg å være stolte av, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg i en melding fra Undervisningsbygg.

 

 Miljørådgiver Bodil Motzke (til venstre) og energiledelseskoordinator Rita Næssén Barkholm i Undervisningsbygg. Foto: Undervisningsbygg

 

Den nye miljø- og energistrategien viser hvordan Undervisningsbygg, som den største eiendomsforvalteren i Oslo kommune, skal bidra til det grønne skiftet med mål om et nullutslippssamfunn i 2050.

Fokus på energiledelse og energiforbruk

Undervisningsbygg har flere satsingsområder i sin nye miljøstrategi, blant annet energiledelse og energiforbruk i skolebygg.

– Det er viktig at de som faktisk oppholder seg ute på skolene, kjenner sitt bygg og tekniske anlegg godt, siden de har aller størst mulighet til å påvirke byggets energiforbruk. Vi skal gi dem verktøyene og kunnskapen de trenger i form av oppfølging og kursing, sier Rita Næssén Barkholm, energiledelseskoordinator i Undervisningsbygg.

Undervisningsbygg skal også jobbe for å gjøre brukerne av bygget mer bevisste på skolebyggets energitilstand og hvilken klimagevinst det ligger i energiriktig drift. – Det dreier seg ganske enkelt om ikke å sløse, sier Barkholm.

Andre miljøtiltak

Undervisningsbygg har også mål om utslippsfrie byggeplasser, humlevennlige skoler og større fokus på gjenbruk av bygningsmaterialer og inventar.

– For å øke fokuset på miljø og biomangfold, ønsker vi å gjøre Osloskolen til et grønt nettverk for humler og andre pollinerende innsekter. Vi skal også fremme bruk av naturlige og miljøvennlige materialer og produkter i utearealene på skolene, sier miljø- rådgiver Bodil Motzke.

Oslo - europeisk miljøhovedstad i 2019 

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Det betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Flere av Undervisningsbyggs prosjekter står allerede på programmet når Oslo skal vise frem byen sin neste år. Undervisningsbygg skal blant annet vise frem Brynseng skole som et energiproduserende bygg til internasjonalt besøk i forbindelse med Urban Future Conference i mai 2019.

– Både humlehagen på Grefsen skole og Brynseng skole står på programmet, men vi ønsker også å bidra med våre erfaringer og faglig kompetanse på aktuelle konferanser i løpet av året, sier Motzke. 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB