500 boligeiere la solceller på taket

I 2017 la over 500 boligeiere solceller på taket. Det er en tredobling fra året før. Alt i alt ble det utbetalt 165 millioner kroner til 8 123 energi- og klimatiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet, viser Enovas ferske årsrapport.

– Vi så en dobling allerede mellom 2015 og 2016, men det vi ser nå er mer enn en tredobling. Av de 765 solcelleanleggene vi har støttet de siste tre årene, ble hele 539 støttet i fjor, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i en melding fra Enova.

 

NB! Støtte til utfasing av oljekjele og oljetank er ikke et eget tiltak, men inngår i en kombinasjon av andre tiltak, og inngår derfor ikke i tabellen. Av de som fikk støtte til biokjele, bioovn eller varmepumper var det i fjor 1 044 personer som også fikk støtte til å fjerne oljefyr og tank. Det er en økning på cirka 20 prosent sammenlignet med 2016. Kilde: Enova

 

Selv om tallene i seg selv ikke er så høye, er Enova imponert over den kraftige veksten. – Dette markedet var nærmest ikke-eksisterende da vi i 2015 begynte å støtte solceller, og har etablert seg i løpet av kort tid. Prisnedgang kombinert med profesjonelle og innovative leverandører og miljøengasjerte boligeiere som er nysgjerrige på ny teknologi, skal ha mye æren for den kraftige veksten, sier Barnwell.

Flest i Akershus

Det er Akershus som er det store solcellefylket. I fjor ble ett av fem anlegg installert der. Boligeiere i Bærum kommune sto for omtrent en tredjedel av installasjonene i fylket. – Forklaringen på hvorfor noen områder skiller seg ut, er nok både demografiske forhold og hvordan det lokale leverandørmarkedet er. Kanskje ser vi også en ”naboeffekt”? Vi vet at det har stor betydning for forbrukernes valg hva venner og bekjente gjør. Geografi og solforhold spiller naturligvis også en rolle. Så langt har ikke Enova støttet noen solceller på nordnorske boligtak.

Flere populære energitiltak

Populariteten til de fleste av de fjorten andre tiltakene som Enova støtter, økte også i 2017, viser Enovas årsrapport. Til sammen ble det utbetalt 165 millioner kroner i støtte til klimabevisste boligeiere. Det er 46 millioner kroner mer enn året før.

– Sammenlignet med 2015, da ordningen ble lansert, utbetalte vi i fjor 100 millioner kroner mer. Vi ser at ordningen blir mer og mer populær etter hvert som den blir kjent. Om utviklingen fortsetter, vil vi ganske snart nå ambisjonen om å bruke 250 millioner kroner årlig på å gjøre norske boliger mer energieffektive og klimavennlige.

Oljeutfasing

Etter en liten nedgang året før, økte også andelen som avsluttet oljefyringen med Enovas hjelp. 1 044 kvittet seg med oljekjelen, mens 604 kastet ut oljekaminen. Enova skulle gjerne støttet enda flere oljeutfasinger før forbudet mot å fyre med fossil olje trer i kraft i 2020.

– Forbudet vil gjøre slutt på oljefyringen, men vi må sørge for at flest mulig velger gode og energieffektive alternativer som ikke svekker forsyningssikkerheten. Det er det vi skal stimulere til gjennom vår støtte, forklarer Barnwell.

Enova økte i fjor høst støtten for å få fortgang i utfasingen, og opprettholder støttenivået ut 2018, før de går tilbake til gammel støttesats i 2019. Du får nå 20 000 kroner i støtte, om du bytter ut oljefyren med en løsning Enova støtter. Støtte til den nye løsningen kommer i tillegg. Om du for eksempel installerer en bergvarmepumpe, kan du få opptil 50 000 kroner i støtte. Har du en parafinkamin, kan du få 5 000 kroner i støtte hvis du kvitter deg med den. Når forbudet blir innført i 2020 vil det ikke lenger være noen støtte å hente.

Oppgradering

En annen viktig satsing for Enova er å få flere til å oppgradere hele bygningskroppen når de likevel skal pusse opp boligen utvendig. I fjor ble det gitt 38 millioner kroner i støtte til 334 slike oppgraderinger, mot 199 oppgraderinger året før. Formålet med støtten er at en slik energioppgradering på sikt blir en naturlig del av en boligrehabilitering.

Det mest populære tiltaket var som i fjor, installering av vannbårne varmepumper. Det er i Akershus det blir gjort flest energi- og klimatiltak i boliger med Enovas hjelp, mens det blir gjort færrest tiltak i Finnmark, Troms og Telemark.

  

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB